24.05.2017 / Tarinoita työpaikoilta

Verohallinto: Kokeileminen sallittua!

Ketterän kokeilevaa kehittämistä lähdettiin Verohallinnossa edistämään vuoden 2015 lopulla. Kokeilujen käyttämiseen kehittämisen välineenä houkutti kehittämishankkeiden investointiriskin pienentäminen ja se, että tehtyjen ratkaisujen toimivuus voidaan kokeilujen avulla varmistaa ennen niiden varsinaista toteutusta ja käyttöönottoa. Verohallinnon tavoitteena on saada kehittäminen systemaattiseksi osaksi kaikkien organisaatiotasojen työtä.

22.5.2017 8.00 / Työelämän muutoksentekijät
Kokonaisena töissä

Keväisessä ”Resilienssi - mitä se on?” -webinaarissa pohdittiin palautumista ja jokaisen ominaista tapaa ja kykyä toimia haastavissa tilanteissa. Näkökulmana oli ihminen kokonaisuutena.

2.5.2017 14.55 / Kokeilukulttuurin johtaminen
Kokeilukulttuuri ei ole tavoite, vaan seuraus
Osallistuin taannoin Michiganin yliopiston järjestämälle verkkokurssille, jossa sivuttiin myynnin palkitsemismallien kehittämistä. Kurssin professori nosti esiin ajatuksen siitä, että euromääräisten tavoitteiden sijaan pitäisi ensin tunnistaa ne juurisyyt, jotka johtavat kyseisessä ympäristössä eurojen tahkoamiseen. Myynnin tavoitteet pitäisi kohdistaa näiden syiden ympärille, jotta fokus olisi ensisijaisesti prosessin toimivuudessa - tämä kehittää toimintaa laadukkaammin kuin jatkuva eurojen optimointi.

Älä arvioi päivää korjaamasi sadon vaan istuttamiesi taimien perusteella.
Anna-Kaisa Ikonen
Tampereen kaupungin pormestariTyöelämä 2020 -neuvottelukunnan varapuheenjohtaja


Videot

Työyhteisön monikulttuurisuus voi olla voimavara ja kilpailuetu. Aiheesta keskusteltiin Work Up! Multicultural Working Life -tapahtumassa 31.1.2017. HappyOrNot on yksi esimerkki yrityksestä, jossa on hyödytty monikulttuurisuudesta.Lisää Työelämä 2020 -videoita YouTubessa