Blogit

Työelämä 2020 -hankkeella on viisi blogipalstaa, joissa ilmestyy uusia kirjoituksia säännöllisesti. Kirjoitukset käsittelevät monipuolisesti työelämän kehittämiseen liittyviä aiheita, kuten osaamista, tuottavuutta ja innovointia, luottamusta ja yhteistyötä sekä työhyvinvointia. Blogiemme tarkoitus on levittää tietoa työelämän kehittämisestä ja innostaa kaikki suomalaiset työpaikat mukaan rakentamaan tulevaisuuden työpaikkoja.

Työelämän muutoksentekijät -blogissa julkaistaan hankkeessa mukana olevien työelämän kehittäjien asiantuntijakirjoituksia työelämän uudistamisesta.

Ilmiöitä työstä -blogissa käsitellään työelämän ilmiöitä eri näkökulmista. Blogit ovat osa WorkUp!-tapahtumakonseptia. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoituksiensa sisällöistä.

Kehittyvät toimialat -blogissa jaetaan kokemuksia toimialaohjelmien käynnistämisprosessista, tuloksista ja hyödyistä sekä eri liittojen yhteistyöstä.

Aktiiviset alueverkostot -blogissa alueverkostot nostavat esiin heille ajankohtaisia teemoja ja kertovat toiminnastaan.

10 askelta uudistumiseen -blogipalstalla
julkaistaan vuoden 2017 aikana 10 blogia liittyen johtamiseen ja sen mahdollistavaan vaikutukseen työpaikkojen menestymisessä.


Ota yhteyttä!

Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiimme, ota yhteyttä: Pirkko Jukka, etunimi.sukunimi@tem.fi


Blogit

27.1.2017 10.43Monikulttuurisuus suomalaisilla työpaikoilla

Vähintään joka kolmannella Suomessa työskentelevällä on ulkomaalaistaustainen työtoveri. Ovatkohan nämä työpaikat, joissa on eri kulttuureista tulleita työntekijöitä monikulttuurisia? Eivät välttämättä. Riippuu siitä, mitä monikulttuurisuudella tarkoitetaan. Minusta monikulttuurinen työpaikka on sellainen, jonka käytännöt ja toimintatavat tukevat sitä, että jokainen työntekijä, riippumatta kulttuurisesta taustasta, pääsee osalliseksi työyhteisön verkostoista ja saa täysivertaisen jäsenyyden organisaatiossa.  

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

26.1.2017 16.15Unused talent

Just recently Tekniikka&Talous published a news article reporting that there is more and more brain drain from Finland. However, at the same time we fail to utilize our brain gain. Every year around 5000 international students arrive in Finland to study at a higher education institute. There are currently over 20 000 international students studying in Finland.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

24.1.2017 12.41Skotlanti näyttää esimerkkiä edistämällä reilua työtä

Skotlannin uusi työelämästrategia on mielenkiintoinen vertailukohde Työelämä 2020 -hankkeelle. Skotlannista on tullut 2010-luvulla Britteinsaarten kiistaton edelläkävijä työelämän kehittämisessä. Alueella ryhdyttiin jo 2000-luvun alussa luomaan strategiaa, jossa työn organisointitapojen uudistaminen on keskeinen keino kehittää ihmisten osaamista. Viime vuosina Skotlanti on ottanut yhä enemmän pesäeroa muuhun Isoon-Britanniaan, jossa vallitsevaan markkinaliberalistiseen ilmapiiriin ajatus julkisesti tuetusta tai kolmikantaisesta työelämän kehittämisestä ei ole koskaan kunnolla istunut. 

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

16.1.2017 9.00Itsen johtaminen ei ole egotrippi

Onko itsen johtaminen itsekästä puuhaa? Eikö meidän pitäisi oppia keskustelemaan ja tekemään yhteistyötä? En koe tarvetta kärjistää yksilö vs. yhteisö -väittelyä. Molemmat näkökulmat ovat tärkeitä, eikä niitä ole olemassa ilman toisiaan. Yksilö tarvitsee yhteisöjä ja yhteisö yksilöitä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

9.1.2017 15.04Monikulttuurisuutta pienin askelin, matkalla oppien

Oletko koskaan miettinyt ketkä kaikki tietävät organisaationne olemassaolosta? Yritysselvitysten mukaan suurin syy siihen, etteivät yritykset palkkaa ulkomaalaistaustaisia osaajia on, etteivät ne ole saaneet hakemuksia muilta kuin suomalaisilta. Tavoittaako yrityksen viesti tai rekrytointi-ilmoitus parhaat osaajat vai vain ne osaajat, jotka osaavat suomea tai seuraavat suomenkielisiä viestintäkanavia?

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

9.1.2017 8.00Tietoähky haastaa työelämässä oppimista

Työelämä on moniulotteinen konteksti, joka vaatii toimijoiltaan jatkuvaa kehittymistä, uusien toimintatapojen omaksumista ja muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutumista. Jatkuvassa muutoksessa harvoin, jos koskaan, on mahdollisuus keskittyä vain yhteen asiaan kerralla. 

Lue lisää | 0 Kommenttia