10 askelta uudistumiseen

Osana vuoden 2017 teemaa ”Ajatella ja toimia uudella tavalla” julkaisimme 10 blogia liittyen johtamiseen ja sen mahdollistavaan vaikutukseen työpaikkojen menestymisessä. Blogitekstit välittävät tarinoita kirjoittajien omista kokemuksista uudistaa johtamiskäytäntöjään.

30.11.2017 13.58Asiakaskokemus agendalle – 8 askeleella liikkeelle

Asiakaskokemus on tänä päivänä nostettu lähes poikkeuksetta jokaisen yrityksen strategiaan, visioon tai arvoihin. Se, miten nuo ylätasolle kirjatut lauseet konkretisoituvat käytännön toimiksi ja konkreettisiksi tavoitteiksi, vaihtelee suuresti.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

30.11.2017 12.40Asiakkaat haluavat enemmän

Henkilökohtaisuutta, vaihtoehtoja, vuorovaikutusta, kuuntelua, nopeita vastauksia ja ratkaisuja… Vastaa haasteeseen, se kannattaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

30.11.2017 10.05Esimiehen avaimet asiakaskokemuksen johtamiseen

Asiakaskokemuksen johtamisessa on tärkeää päästä nopeasti eteenpäin. Ihmisten motivaatio kasvaa eksponentiaalisesti, kun edistys on konkreettista ja arjen tekemisellä on siihen selvä vaikutus. Jos asiakaskeskeisen toiminnan kehittäminen jää puheen tasolle, se kääntyy itseään vastaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

30.10.2017 12.44Unelmalla johtaminen

Jokainen yritys tarvitsee unelman. Unelma luo toiminnan suunnan. Jos yhteistä suuntaa tai unelmaa ei ole, yritys ei käytännössä ole menossa minnekään. Kaikkein ensimmäinen ja tärkein asia yritykselle on se, että sen toiminnassa on selkeä yhteinen suunta ja koko henkilöstöllä yhteinen ymmärrys siitä, mikä se on. Kun suunta on selvä ja kaikki ymmärtävät sen, kaikki energia organisaatiossa kääntyy samaan suuntaan. Jos suuntaa ei ole, energia hajoaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

2.10.2017 13.36Osaamisen jatkuva kehittäminen osaksi työpaikkojen toimintakulttuuria

Yksi suurista työn murrosta koskevista keskustelunaiheista liittyy siihen, miten varmistetaan, että työpaikoilla on käytössä tarvittava osaaminen. Kun asiaa tarkastellaan koulutusjärjestelmän kannalta, on olennaista pohtia, mihin koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä pitäisi keskittyä, kun emme tiedä mitä tulevaisuuden ammatit ovat.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

1.9.2017 8.05Hukkaa mä metsästän, tahdon saada suuren

Mikä omassa työssäsi ei tuota lisäarvoa itsellesi, asiakkaalleesi tai organisaatiollesi, mutta luo kustannuksia ajassa, rahassa tai tilassa? Tunnettua lastenlaulua mukaillen kaikenlaisen hukan tunnistaminen ja poistaminen on Lean-johtamisen ydin.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

26.7.2017 13.46Muutoksen hallinnasta muutosjoustavuuden johtamiseen

Yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristö on muuttunut peruuttamattomasti parin viimeisen vuosikymmenen kuluessa. Muutokset ovat monimutkaisia, nopeita ja ennakoimattomia, eikä niihin ole yhtä ainoaa oikeaa tai lopullista vastausta.

Lue lisää | 2 Kommenttia

 

1.6.2017 8.30Käskevästä kyselevään organisaatioon

Kelan kaltainen iso organisaatio tarvitsee yhtenäistä johtajuutta, työkulttuurin kehittämistä, hyvää strategiaa ja delegointia, jossa korostuu jokaisen työntekijän valtuutus itsensä johtamiseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

2.5.2017 14.55Kokeilukulttuuri ei ole tavoite, vaan seuraus

Osallistuin taannoin Michiganin yliopiston järjestämälle verkkokurssille, jossa sivuttiin myynnin palkitsemismallien kehittämistä. Kurssin professori nosti esiin ajatuksen siitä, että euromääräisten tavoitteiden sijaan pitäisi ensin tunnistaa ne juurisyyt, jotka johtavat kyseisessä ympäristössä eurojen tahkoamiseen. Myynnin tavoitteet pitäisi kohdistaa näiden syiden ympärille, jotta fokus olisi ensisijaisesti prosessin toimivuudessa - tämä kehittää toimintaa laadukkaammin kuin jatkuva eurojen optimointi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

1.4.2017 8.12Kun muurit murtuvat - osallistava johtaminen keinoksi edetä

Itselleni – tänä päivänä - osallistava johtaminen on suuri dilemma. Peruslähtökohtani on, että se on ainoa oikea tapa edetä ja johtaa nykymaailmassa. Toisaalta olen joskus myös miettinyt, miten liiallinen tai väärään hetkeen sovellettava osallistava johtaminen voi johtaa harhaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

1.3.2017 8.00Verkostojohtaminen edellyttää selkeää visiota ja yhteisiä arvoja

Olemme parhaillaan siirtymässä perinteisistä hierarkkisista yrityksistä verkostoyrityksiin ja tietoyhteiskunnasta verkostoyhteiskuntaan. Tämä vaikuttaa syvällisesti siihen, miten organisoimme ja johdamme yrityksiämme. Meidän on opittava johtamaan verkostoja. Tiukasta suunnittelusta ja kontrolloinnista siirrymme kohti itsestään organisoitumista.

Lue lisää | 4 Kommenttia

 

1.2.2017 11.42ORGANISAATION ARVOT OVAT IHMISEN ARVOJA Näkökulmia persoonalliseen arvojohtamiseen

Johtaja ei koskaan selviä yksin. Hän tarvitsee väistämättä muita ihmisiä rinnalleen. Olkoot johdettavan organisaation arvot millaisia tahansa, ne eivät voi vaikuttaa käytännössä ilman johtajan työtovereita. Asioiden johtaminen ja päätöksenteko saavat vankimman perustan, kun johtaja kiinnittää riittävästi huomiotaan johdettaviinsa.

Lue lisää | 6 Kommenttia