Aktiiviset alueverkostot

Aktiiviset alueverkostot -blogissa Työelämä 2020 -alueverkostot nostavat esiin heille ajankohtaisia teemoja ja kertovat toiminnastaan.

18.10.2018 9.37Kaiken takana on luottamus!

Otsikko lupaa paljon ja luotan siihen, että jokainen, joka osallistuu Pohjois-Karjalan Työelämä 2020 -alueverkoston seminaariin Joensuussa 30.10.2018 saa lupaukselle vastinetta.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.6.2018 7.47Verkostoissa löytyy luottamus – silloinkin kun työelämässä tärisee

Työelämä muuttaa muotoaan maailman muuttuessa ja organisaatiot järjestelevät uudelleen rakennettaan ja toimintaansa pärjätäkseen kilpailussa. Luottamusta työpaikan pysyvyyteen, yrittäjällä asiakkaiden löytymiseen tai opiskelijalla työelämään pääsemiseen ei ole helppo synnyttää eikä ylläpitää. Nopeasti muuttuva työelämä vaatiikin meiltä aiempaa enemmän joustavuutta. Työelämässä, kuten elämässä yleensä, pitää voida myös luottaa johonkin. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.11.2017 10.11Palatko loppuun vai palaudutko? Verkosto voimaannuttaa!

Tällä hetkellä eletään vuoden stressaavimpia kuukausia. Työelämässä kiire ja deadlinet tuntuvat omien kokemustemme pohjalta kasautuvan lomia edeltäville viikoille. Joulun lähetessä stressiä voivat aiheuttaa yksityiselämänkin asiat.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.11.2017 10.20Euroopan paras työelämä - hyvä työ kannattaa

Pohjanmaan alueverkosto tietää ja tuntee työelämän muutoksen haasteet ja sen kehittämisen merkityksen. Toisaalta asiakkaan näkökulmasta palvelutarjonta on vaikeasti löydettävissä ja tässä alueverkostolla on vielä paljon tehtävää.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.9.2017 8.15Hyvän työelämän sanomaa innostavasti verkostoissa

Etelä-Savossa on pitkät verkostotyön perinteet. Työelämän laatua, tuottavuutta ja työhyvinvointia tsempataan maakunnassa Työelämä 2020 -hankkeessa ja Etelä-Savon työpaikkojen työhyvinvointiverkostossa sekä hankkeissa.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


21.8.2017 8.02Mikrot menestykseen – Tuottavuutta ja hyvinvointia bisnekseen

Varsinais-Suomen alueverkoston yksi avaintavoite on yksinyrittäjyyden kehittäminen. Tätä teemaa osaltaan alueella edistää Mikrot menestykseen -hanke, jossa kehitetään mikroyrittäjien hyvinvointia, työn tuottavuutta ja innovointia. Olemme koonneet alle poimintoja hankkeen alkumetreiltä – omaan käyttöösi tai jaettavaksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.6.2017 9.31Työelämää kehitetään yhdessä

Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että suomalainen työelämä on Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Strategian mukaisesti hyvän työelämän edellytyksenä nähdään kilpailukykyiset, hyvin toimivat työpaikat, jotka pystyvät luomaan uutta työtä. Hyvän työelämän peruspilarit ovat innovoinnin ja tuottavuuden, luottamuksen ja yhteistyön, osaamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Strategian keskeinen näkökulma on kehittää työelämän laatua ja tuottavuutta samanaikaisesti.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.5.2017 8.00Työelämän laadusta kilpailuetu

Kainuu näyttäytyy valtakunnallisissa tilastoissa huonosti voivana alueena. Kainuulaisista yli kolmasosa on huolissaan siitä, etteivät he jaksa työelämässä eläkeikään asti. Noin kolmannes kokee myös oman työkuntonsa välttäväksi tai huonoksi. Suomi menettää joka vuosi noin 24 miljardia euroa työkyvyttömyyden vuoksi ja työikäisten terveydenhoitomenoina. Kainuun osuus tästä on keskimäärin noin 1–2 prosenttia. Tämä tekee noin 240–480 miljoonaa euroa vuodessa. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.4.2017 8.56Voimaa verkostoista

Pohjois-Karjalassa on työelämän toimijoiden verkostoa koottu, valmennettu ja uudelleen koottu useamman vuoden ajan sinnikkäästi. Pitkäjänteisen verkostotyön ansiosta yhteistä kieltä, ymmärrystä ja luottamusta on saatu kasvatettua, mikä onkin arvokas tuotos tulevaa maakunta- ja soteuudistusta ajatellen. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.3.2017 13.55Tavoitteena hyvinvointi, menestys ja tuottavuus

Ihmisten hyvinvointi ja yritysten menestys - siinä missio, jonka työelämä 2020 Pohjois-Savon alueverkosto laati toiminnalleen muutama vuosi sitten. Toiminnan avaintavoitteissa mainitaan muun muassa hyvä johtaminen ja tuottavuuden edistäminen.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.12.2016 9.00Kokoontumisajoilla käytännön työelämän kehittämisen yhteistyötä Hämeessä

Työelämä 2020 Hämeen alueverkoston missioksi kirjattiin muutama vuosi takaperin hienosti ”yhteistyöllä työelämän laatua ja tuottavuutta Hämeessä.” Tarkoituksena on ollut tehdä työelämän laatua näkyväksi, rohkaista ja innostaa työpaikkoja jatkuvaan kehittämiseen sekä edistää hyvien käytäntöjen jakamista verkostoyhteistyöllä. Kukin verkostojäsen on toiminut omista lähtökohdistaan, mutta yhteistyötäkin on todella tehty.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.10.2016 8.00Työ on asioita ihmisiltä ihmisille

Miten työelämän murrokseen vastataan Pohjois-Suomen yrityksissä ja työpaikoilla? Tähän kysymykseen haettiin vastauksia Pohjois-Suomen työpaikkojen ja työelämän kehittäjien yhteisessä seminaarissa Rovaniemellä 29.–30.9.2016 lähes 100 osallistujan voimin ja erilaisin innovatiivisin menetelmin.  Paikalla oli pohjoissuomalaisia yrityksiä, organisaatioita, kehittäjiä, ammattijärjestöjä ja viranomaisia. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi