Aktiiviset alueverkostot

Aktiiviset alueverkostot -blogissa Työelämä 2020 -alueverkostot nostavat esiin heille ajankohtaisia teemoja ja kertovat toiminnastaan.
13.11.2017 10.20

Euroopan paras työelämä - hyvä työ kannattaa

Untitled design(17)

Pohjanmaan alueverkosto tietää ja tuntee työelämän muutoksen haasteet ja sen kehittämisen merkityksen. Toisaalta asiakkaan näkökulmasta palvelutarjonta on vaikeasti löydettävissä ja tässä alueverkostolla on vielä paljon tehtävää.

Henkilöstö tekee tuloksen

 

Nykyisellä tiedon aikakaudella yrityksen aineettoman pääoman merkitys on kasvanut ohi aineellisen pääoman. Työn arvo syntyy yhä useammin epäsuorasti ihmisten osaamisen ja palvelujen tuloksena. Kun osaaminen pohjautuu tietoon ja jatkuvaan uuden luomiseen, niin jo pienetkin muutokset työntekijöiden työmotivaatiossa ja mielialassa vähentävät työintoa. Organisaation joustavuus ja kyky selviytyä muutoksista perustuvat organisaation inhimillisiin voimavaroihin. Liiketoiminnan tuloksellisuuden kannalta sen tekijöiden hyvinvoinnilla on tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys. Työhyvinvointiin panostamalla voidaan henkilöstön psyykkistä kasvua rohkaista kehittymään organisaatiota palvelevaan suuntaan. Työhyvinvoinnin voidaan ajatella olevan kuin perusta organisaation oppimiselle. Hyvä olo kuuluu perustarpeisiimme.

 

Työhyvinvointiin panostaminen on siis kohtalaisen uusi asia. 20- ja 30-luvuilla työn kehittämisen mielenkiinto keskittyi työympäristön fyysisiin puoliin, kuten valaistukseen ja ilmanvaihtoon sekä melutasoon. 30 - 40-luvulla keskityttiin sosiaalisiin tekijöihin. Kun työntekijöiden viihtyvyyttä ja yksilöllisyyttä kohtaan osoitettiin mielenkiintoa, huomattiin sen johtavan itsetunnon ja työn arvostuksen kohoamiseen ja yrityksen parempaan tuloskuntoon. Tällöin todettiin, että työntekijöillä on tarve saavuttaa sosiaalinen asema ja tehtävä sekä tarve kuulua johonkin yhteisöön tai ryhmään. Nykyään ollaan yleisesti sitä mieltä, ettei jokapäiväisessä työssä koettuun työtyytyväisyyteen vaikuta pelkästään työn sosiaalinen ympäristö vaan myös työhön sitoutuminen ja tunne työn mielekkyydestä.

  

Työhyvinvointiin panostaminen kannattaa

 

Ymmärtävätkö työnantajat työhyvinvoinnin merkityksen tuottavuusinvestointina? Asian ymmärtäminen on vaikeaa siksi, että hyvinvoinnin tunne on työntekijöille henkilökohtainen. Työntekijöiden osallistaminen oman työn kehittämiseen on edellytyksenä hyvän työn pysyvyydelle ja tuottavuuden kasvulle. Alueverkoston tärkeänä tehtävänä onkin levittää tietoa työhyvinvoinnin investoinnin merkityksestä sekä tuoda esille kehittämisen mahdollisuuksia, keinoja ja toimijoita. Helppo keino löytää työpaikan kehittämiskohteet, on tehdä kehittämispolku-testi verkossa. Kehittämispolku-testin tekeminen tapahtuu OYS-palvelussaosoitteessa.

 

Mirva Hannelin ja Vesa Kojola

kirjoittajat kuuluvat Pohjanmaan alueverkostoon

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi