Aktiiviset alueverkostot

Aktiiviset alueverkostot -blogissa Työelämä 2020 -alueverkostot nostavat esiin heille ajankohtaisia teemoja ja kertovat toiminnastaan.
12.4.2017 8.56

Voimaa verkostoista

ulla_mauranen
Pohjois-Karjalassa on työelämän toimijoiden verkostoa koottu, valmennettu ja uudelleen koottu useamman vuoden ajan sinnikkäästi. Pitkäjänteisen verkostotyön ansiosta yhteistä kieltä, ymmärrystä ja luottamusta on saatu kasvatettua, mikä onkin arvokas tuotos tulevaa maakunta- ja soteuudistusta ajatellen. 
Osa toimijoista on sitoutunut verkostotyöskentelyyn vahvemmin, osa löysemmin, kuten avoimen verkoston periaatteisiin kuuluukin.  Kaikki toimijat keskittyvät tahollaan vahvasti oman työelämähaasteensa ratkaisemiseen, mutta vain osa löytää lisäarvoa verkostoista tai verkostona toimimisesta. Vaatiikin rohkeutta siirtyä oman mukavuusalueen ulkopuolelle oman tai yhteisen haasteen tunnistamisessa ja etenkin sen ratkaisemisessa.

Valmisteilla oleva iso maakunta- ja soteuudistus tuo eteemme tilanteen, jossa syntyy maakunnan suurin monitoimijainen julkinen palvelutyönantaja. Sillä on vastuu moninaisten maakunnallisten palvelujen tuottamisesta, mutta myös vastuu esimerkiksi uusien kasvupalvelujen järjestämisestä ja hankkimisesta.

Kuinka maakunnassa turvataan asiakaslähtöiset ja kokonaisvaltaiset palvelut yrityksille? Kuinka yritysten palvelutarpeet tunnistetaan? Ovatko palvelumarkkinat valmiit ottamaan haasteen vastaan? Näitä kysymyksiä sekä muita työelämähaasteita riittää kaikille toimijoille ja muutos haastaakin julkisen yrityspalvelun toimijoita rohkeasti uudistamaan toimintatapojaan. Voisiko verkostotyöskentelystä ja yhteiskehittämisestä saada tukea ja uutta näkökulmaa? Voisivatko toimijat yhdessä hyötyä yhteisestä ratkaisun etsimisestä?

Vipuvoimaa kokeiluista

Testaamme alueellamme vuosina 2017 - 2018 monitoimijaisten asiakasprosessien sujuvoittamista osana alueellista työvoima- ja yrityspalvelukokeilua, jonka tavoitteeksi on asetettu toimintatapojen ja -mallien uudistaminen asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Esimerkiksi sitä, miten alkavan yrittäjän kasvupolku, vastavalmistuneen opiskelijan siirtymä työelämään tai yrittäjyyteen, työstä työhön siirtyvän uudelleenrekrytointi tai työnhakijan työnhakupolku lyhenee tai sujuvoituu kokeilujemme myötä. Kokeilun palvelut tuotetaan usein valtion, kunnan, kolmannen sektorin tai yritysten yhteistyönä.

Pohjois-Karjalassa on haasteeseen tartuttu tarjoamalla julkisille yrityspalvelutoimijoille monitoimijaista asiakasprosessivalmennusta lean-ajatteluun perustuen. Noin 70 työelämän verkostotoimijaa on osallistunut valmennuksiin ja kouluttajan sanoin "ken tälle hukan vähentämisen tielle lähtee, paluuta ei ole". Uusi ajattelutapa herkistää meitä tunnistamaan palveluprosessien pullonkaulat nopeammin. Kaikki omat ja yhteiset toimet suhteutetaan asiakkaan kokemaan lisäarvoon ja mikäli sitä ei saavuteta, muutetaan sekä omaa että yhteistä palveluprosessia.

Pohjois-Karjalan kokeilun tavoitteena on vahvistaa maakunnan elinvoimaa luomalla tuhat uutta työpaikkaa. Se on 1.7 % tämän hetkisestä maakunnan työpaikkamäärästä. Pääosin uudet työpaikat syntyisivät maakuntaohjelman painopistealoille, biotalouteen, teknologiateollisuuteen sekä hyvinvointialalle. Suoria aluetalouden vaikutuksia työpaikkalisäyksellä olisi noin 150 miljoonaan euroa vuodessa, välilliset mukaan lukien noin 220 miljoonaa euroa.

Tavoitteet ovat saavutettavissa - verkostotalkoot ovat hyvässä vauhdissa!

Ulla Mauranen, johtava asiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Materiaalit Pohjois-Karjalan alueellisen kokeilun aloitustilaisuudesta 17.2.2017 löytyvät tämän linkin takaa.

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi