Ilmiöitä työstä

Ilmiöitä työstä -blogissa käsitellään työelämän ilmiöitä eri näkökulmista. Blogit ovat osa Work Up! -tapahtumakonseptia. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoituksiensa sisällöistä.
5.1.2018 9.24

Älä vaan tule minun kentälle

sampo hietanen 200
Kaupunkiliikkuminen on murroksessa, ja ei vain Suomessa, vaan maailmanlaajuisesti. Liikenne on yksi viimeisistä perinteisistä aloista, jossa ei ole tapahtunut valtavia muutoksia sen jälkeen, kun siirryimme hevosista autoihin 1900-luvun alkupuolella. Lähivuodet ovat kuitenkin alkaneet horjuttaa alaa.
Horjuminen Suomessa alkoi Onnibusista. Onnibus huomasi markkinaraon alati hiipuneisiin matkustajamääriin busseissa, mutta osasi kuitenkin lähteä tarkastelemaan alaa käyttäjän näkökulmasta. Näkökulmana oli nostaa käyttöastetta huomattavasti aiempaa edullisimmilla hinnoilla sekä laadukkaammalla palvelutasolla. Vaikutukset olivat nähtävissä asiakasmäärissä, linja-autoalan uudelleensyntymisessä sekä yllätyksenä myös raidesektorilla. VR alkoi uudistaa sekä brändiään että hinnoitteluaan, ja sama tapahtui myös Suomen perinteisimpien bussifirmojen keskuudessa.

Nyt sama on tapahtumassa taksialalla. Taksimarkkinat tulevat vapautumaan 1. heinäkuuta 2018. Kaikki tämä tapahtuu Liikenne- ja viestintäministeriön ison liikennekaari hankkeen myötä. Hankkeen tarkoituksena on keskittyä uudistamaan perinteistä liikennesektoria vauhdikkaasti kehittyvällä kentällä sekä varmistamaan Suomen kilpailukyky ja mahdollisuudet edelläkävijänä kovasti kilpaillussa markkinassa. Vaikka liikennekaari uudistaakin alaa laaja-alaisesti, taksiala on monestakin syystä ollut keskiössä keskustelussa. Voisi sanoa, että pahamainen Uber aloitti maailmanlaajuisen uudistusliikkeen, joka on vaikuttanut alaan valtavasti tuoden kenttään niin uusia toimijoita, että uusia mobiiliratkaisuja, kilpailua palvelutasosta sekä hinnoittelusta. Kuten kaikki tiedämme, Uber katkaisi siipensä Suomessa tänä vuonna, mutta ilmoitti jo lopettaessaan palaavansa takaisin lakimuutoksen tullessa voimaan.

Muutos tuo varmasti mukanaan myös huonoja piirteitä ja pettymyksiä. Suomi tolkun maana voi toisaalta näyttää mallia toimivasta murroksesta – niin asiakkaalle kuin toimijoille.

Kentässä tapahtuu siis jo paljon, mutta mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi? Kaikki alaa tiiviimmin seuraavat tietävät, että alalla liikkuu paljon erilaisia termejä: autonomiset autot, avoin data, älyliikenne, MaaS eli liikkuminen palveluna, rajapinnat. Nämä kaikki tulevat tuomaan kenttään uusia mahdollisuuksia, mutta ne tulevat myös väistämättä muuttamaan perinteisiä rakenteita. Silmiä ei siis kannata sulkea, sillä murros on jo käynnissä.   

Liikennealan kansainvälistyessä ja palveluistuessa monet tuotannon työpaikat siirtyvät palveluihin ja niiden kehittämiseen. Teknologian mullistaessa sektorin työpaikat ja markkinat jaetaan monella tapaa uudelleen. Usein murrosta itse tekevät menestyvät muita paremmin. Suomi on siitä erikoisessa ja erinomaisessa asemassa, että samat insinöörit, jotka mullistivat telealan, ovat nyt myös tämän murroksen ytimessä. On myös huomioitavaa, ettei meillä ole isossa mittakaavassa kentän isoimman mullistuksen kokijaa eli autoalaa. Meillä on mahdollisuus olla luomassa merkittävää palveluteollisuutta.  

Maailmalla kuhistaan niin sanotusta Helsinki-mallista eli liikkumisesta palveluna (eng. Mobility as a Service, MaaS). Perusideana on yhdistää joukkoliikenne, taksit, autot, pyörät, kaukoliikenne ja kaikki uudet syntyvät palvelut. Loppuasiakkaalle tarjotaan lupaus vaivattomasta matkasta mihin tahansa, koska tahansa. Tämän saman lupauksen auto on täyttänyt jo pitkän aikaa. Kestävää kehitystä ajatellen ja liikenteen kasvaessa tarjonnan on väistämättä muututtava. Isot asiat eivät kuitenkaan muutu yli yön.

Liikenteessä on huomattavissa ainakin seuraavat kymmenen asiaa, jotka tulevat vaikuttamaan meidän kaikkien tulevaisuuteen:
  1. Liikkuminen tulee muuttumaan.
  2. Urbaanin liikkumisen kysyntä tulee kasvamaan voimakkaasti.
  3. Kaupunkitila tulee tiivistymään.
  4. Väkiluvun kasvaessa liikenne, liikkumistarpeet sekä päästöjen määrä tulevat   kasvamaan entisestään, jos jatkamme nykyisellä mallilla.
  5.  Autonomiset ajoneuvot tulevat viemään työpaikkoja perinteisiltä aloilta.
  6. Uudet liikkumisen palvelut siirtävät työpaikkoja tuotannosta palveluihin.
  7.  Liikenteestä tulee entistä vahvemmin kansainvälistä.
  8. Ihmisillä tulee olemaan entistä enemmän tarjolla uusia liikennepalveluita sekä erilaisia vaihtoehtoja liikkumiseen (myös sellaisia, joita emme ole tulleet vielä ajatelleeksi).
  9. Kaupunkiliikenteen rakenteet tulevat muuttumaan.
  10. Kentässä tulee olemaan sekä voittajia että häviäjiä.

Ajatukset murroksesta jakautuvat luonnollisesti kahtia; on innostujia, jotka näkevät kenttään syntyvät mahdollisuudet sekä vastustajia, jotka pitävät pitkin hampain kiinni perinteistä toimintatavoista ja työpaikosta. Tämä on ymmärrettävää: liikkuminen koskettaa meistä ihan jokaista.  

Kuulin kerran lausahduksen: ”Jos teet jotain, mikä ei herätä tunteita, et tee mitään tärkeää.” Ehkä ne karahduksen äänet siis antavat samalla työlle sen tärkeimmän tarkoituksen. Perinteisiä työpaikkoja tullaan varmasti menettämään, mutta tilalle syntyy myös paljon uusia. Eniten murroksessa ovat kuitenkin kautta aikojen voittaneet ne, jotka ovat uskaltaneet liikkua ensimmäisinä.  

Sampo Hietanen, toimitusjohtaja, perustaja, MaaS Global
Jonna Pöllänen, yhteistyöpäällikkö, Maas Global


Sampo Hietanen on mukana Work Up! Älykkäät palvelut ja palvelutyö -seminaarissa 23.1.2018. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Banneri_liikennePalaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi