Ilmiöitä työstä

Ilmiöitä työstä -blogissa käsitellään työelämän ilmiöitä eri näkökulmista. Blogit ovat osa Work Up! -tapahtumakonseptia. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoituksiensa sisällöistä.
15.1.2018 10.16

Älykkäät palvelut ja alustatalous liiketoiminnan uudistajana

Salminen Vesa
Kilpailukyvyn jatkuva kehittäminen ja älykäs erikoistuminen markkinoilla edellyttävät jatkuvaa uusien tuotteiden ja palveluiden sekä liiketoimintamallien innovointia.
Tämä tapahtuu integroimalla teknologia ja tietämys. Teknologian kehittyminen (suurempi tiedonsiirtonopeus, varastointi, tekoäly, prosessointiteho kytkettynä halvempaan hintaan) aiheuttaa yhteiskunnan neljännen murrosvaiheen (digitalisaatio, alustatalous, jne) joka johtaa suuriin muutoksiin koko yhteiskunnassa. Muutokset tapahtuvat yhteiskunnan kaikilla sektoreilla (koulutus, terveydenhoito, liikenne, valmistus, asuminen, palvelut jne.).

Digitaalisuuden myötä on syntynyt uusia teknologioita, jotka mahdollistavat räjähdysmäisen suuren datamäärän syntymisen, keräämisen, siirtämisen, käsittelyn ja analysoinnin päätöksenteon tueksi. Datan lisääntynyt määrä ja siirron ja käsittelyn helppous aiheuttavat digitaalisten ekosysteemien kehittymisen ja verkostoituvat globaalisti ja muodostavat uusia arvoverkkoja, sekä tuotteita ja palveluita. Datan määrän kasvaa eksponentiaalisesti, ja se aiheuttaa kompleksisuuden kasvua toiminnoissa ja haasteita muutoksen hallintaan.

Asiakasläheisyys ja asiakkaan kohtaaminen ovat keskeisiä asioita kilpailukykyä haettaessa. Asiakkaan erilaisten käyttäytymismallien, asiakastiedon ja asiakasarvon synnyttämisen on oltava liiketoimintastrategian keskiössä kun luodaan asiakaskohtaisia palveluita. Tiedolla johtamisen ja analytiikan merkitys tulevat korostumaan, kun luodaan älykkäitä palveluita.

salminen_kuvio2

Moniosaamisen johtaminen muutoksen ajurina

Onnistuakseen liiketoiminnan muutoksessa elinkeinoelämän toimijoiden on löydettävä oikea digitaalisuussisältö, omattava sopiva organisaatiokyvykkyys ja toimintatapakulttuuri ja synnytettävä oikea osaamisrakenne. Tärkeintä kuitenkin on oikeanlainen digitaalisuuden hyväksyvä mielenlaatu. Älykkäiden palvelujen kehittämisessä ja niiden käyttöönottoon liittyvissä muutoshankkeissa onnistumisen edellytys on kyky monialaisten kehitysryhmien muodostamiseen.

Digitaalisuus muuttaa organisaation rakenteita ja prosesseja. Innovaatiotoiminnan tulee olla avointa ja aktiivista. Suljetut järjestelmät ja pullonkaulat estävät ja hidastavat innovaatioiden liikkeelle lähtöä. Moniosaamista omaavien asiantuntijaryhmien johtaminen on vaativaa verkoston johtamista. Jaetun osaamisen johtaminen edellyttää osaamisen tunnistamista ja sen kunnioittamista - muuten jaettua asiantuntemusta on mahdotonta johtaa.

Kognitiiviset älykkäät alustat

Kognitiivinen älykkäiden alustojen yhteiskunta on teollisen yhteiskunnan evoluution uusin vaihe, joka perustuu alustojen ja niillä toimivien ihmisten kanssa vuorovaikutteisten systeemien tuomiin uusiin mahdollisuuksiin. Se muuttaa yhteiskuntaa niin, että tapa tehdä työtä, hahmottaa todellisuutta ja olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, tapa liikkua ja muokata todellisuutta uudistuu. Se muuttaa myös muodostettavan tietämyksen luonnetta.

Ihmisen ja ympäristön (anturit, laitteet, koneet, robotit, järjestelmät jne.) vuorovaikutusta tukevat toiminta-alustat syntyvät eri toimialoille ja näiden yli on mahdollista muodostaa uusia liiketoimintakonsepteja.  Älykkäillä toiminta-alustoilla on keskenään yhdenmukainen rakenne yhteistoiminnallisuuden ja vuorovaikutteisuuden takaamiseksi.  Alustoilla on oman sisällön mukainen suunnittelukäytäntö, standardit, lainsäädäntö ja normit. Alustojen rajapinnoille syntyy uudenlaisia innovaatioita.

Kilpailu investoinneista perustuu jatkossa alueiden, kaupunkien, kampusten ja teollisuuden ja muun elinkeinoelämän tarjoaman toimintaympäristön laatuun (kyvykkyydet, kompetenssit, yhteistyö ja tietämys).

Kirjoittaja Vesa Salminen on Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut -tutkimusyksikön johtaja. Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.

Vesa Salminen on yksi panelisteista Work Up! Älykkäät palvelut ja palvelutyö -seminaarissa 23.1.2018. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja