Ilmiöitä työstä

Ilmiöitä työstä -blogissa käsitellään työelämän ilmiöitä eri näkökulmista. Blogit ovat osa Work Up! -tapahtumakonseptia. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoituksiensa sisällöistä.
18.4.2016 7.31

Joukkoistamalla buustia työelämään?

Tuomo Alasoini pieni

Wired-lehden päätoimittaja Jeff Howe kirjoitti lehdessä 10 vuotta sitten innosta puhkuvan jutun aiheesta, jota hän kutsui joukkoistamiseksi (crowdsourcing). Joukkoistamisella tarkoitetaan työn teettämistä siten, että teettäjä jakaa sähköisen verkon kautta kertaluonteisia tehtäviä tai projekteja ihmisille, jotka eivät tyypillisesti ole työsuhteessa teettäjään. Howe ei innostuksessaan osannut ennakoida, kuinka monenlaisia ilmiöitä käsitteen alle voi sisältyä.

Innostavimmillaan joukkoistaminen voi tarjota työn tekijöille mahdollisuuden työskennellä verkon välityksellä osana samanhenkisistä ihmisistä koostuvaa (elämäntapa)yhteisöä, jossa voi kehittää osaamistaan, rakentaa sosiaalisia verkostojaan sekä vahvistaa itsetuntoaan ja identiteettiään. Työn tekemisen päämotiivina ei välttämättä ole aineellinen palkkio, vaan itse työsuoritus tai yhteisöltä saatu tuki ja arvostus. Juuri tällaista työtä Howe piti joukkoistetun työn arkkityyppinä.

 

Ilmiön toinen ääripää on verkon kautta jaettu yksinkertainen ja äärimmäisen ositettu työ, jota voi tehdä periaatteessa kuka tahansa, jolla on tähän juuri sillä hetkellä sopivasti aikaa. Tunnetuin tällaisen mikrotyön verkkoalusta on Amazonin Mechanical Turk. Siellä nuoret intialaiset miehet ja nuoret amerikkalaiset naiset kilpailevat tehtävistä, joiden sisältö koostuu valokuvien ja videoiden luokittelusta tai verkossa olevan datan siivoamisesta muutaman sentin kertamaksun kannustamina.

 

Kuten ääriesimerkit osoittavat on sähköinen verkko väline, joka mahdollistaa sosiaalisilta ja kulttuurisilta piirteitään toiselleen aivan vastakkaisen tuntuisia tapoja tehdä työtä. Howelainen näkökulma kytkee joukkoistamisen positiivisiin ilmiöihin kuten verkkodemokratiaan ja uusyhteisöllisyyteen. Sen vastakohdaksi asettuva prekariaattikeskustelu taas kytkee saman ilmiön globaalin kapitalismin ja uusliberalismin ylivaltaan ja vakaiden työsuhteiden katoamiseen.

 

Joukkoistaminen on uusi mielenkiintoinen työelämän ilmiö, josta tiedetään varsin vähän. Ilmiötä on Suomessa tutkittu toistaiseksi lähinnä vain työn teettäjien kuten suuryritysten tai joukkoistamisalustoista liikevaihtonsa tekevien erikoistuneiden yritysten näkökulmista. Työn tekijöiden näkökulma ja kokemukset ovat toistaiseksi jääneet vähemmälle huomiolle.

 

Työelämän 2020 -hankkeen keväällä 2016 käynnistämä Work up -tapahtumasarja on valinnut joukkoistamisen juuri tästä syystä ensimmäiseksi tarkasteltavaksi työelämän uudeksi ilmiöksi. Voiko joukkoistamisesta tulla työn teettämisen ja tekemisen tapa, joka auttaa synnyttämään positiivista työn imua ja työkulttuuria? Voiko joukkoistamalla edistää entistä useamman ihmisen osallistumista työelämään?

 

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan!   


Kirjoittaja on johtava asiantuntija Tuomo Alasoini Tekesistä
WorkUp! Vaeltavat ammattilaiset -tapahtuma järjestetään 19.5. Helsingissä.

Ilmoittaudu nyt!

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja