Ilmiöitä työstä

Ilmiöitä työstä -blogissa käsitellään työelämän ilmiöitä eri näkökulmista. Blogit ovat osa Work Up! -tapahtumakonseptia. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoituksiensa sisällöistä.
3.6.2016 9.42

Spurtteja vai tasaista hölkkää? - työnteon tavat muutoksessa

TiinaHanhike
Kehitys on tehnyt yrityksille mahdollisiksi uudenlaiset ulkoistetut työnteon tavat, jotka perustuvat mikrotehtävöintiin (microtasking), jossa työtä pilkotaan mitattaviin ja helposti siirrettävissä oleviin osiin sekä joukkoistamiseen (crowdsourcing), jossa rajaamaton joukko osallistuu rajattuun tehtävään verkossa.  Lisäksi osa alustoista on yritysten väliseen (b to b) maailmaan sijoittuvia yhteiskehittelyn suljettuja platformeja, joissa tekeminen organisoituu projekteittain.
Work Up! -tapahtumassa joukkoistetun työn tekijät, teettäjät ja tutkijat esittivät näkemyksiään. Pia Erkinheimo (Fingertip Oy) kertoi kokemuksiaan maksetun joukkotyön tekemisestä.  Hän nosti esiin kysymyksiä tulevaisuuden työelämän rakenteiden muodostumisesta ja kokonaisuuden hallinnasta.

Miten ja millaisiksi työelämän rakenteet tulevat muotoutumaan?

-    Kuka muotoilee ja määrittelee työelämän rakenteet?
-    Miten työn arkkitehtuuri tulee syntymään?   
-    Millaiset rakenteet syntyvät ja miten työ orkestroidaan?

Työmarkkinaosapuolten keskustelu alustoista puuttuu vielä Suomesta.  Esimerkiksi Saksassa metallialan työnantajajärjestö on hakenut keskusteluyhteyttä alustoihin, joiden kautta työtä välitetään ja tehdään.  

-    Voisiko alusta olla neuvottelukumppanina tulevaisuudessa?
-    Tuleeko eri toimialoilla olemaan omia työn tekemisen ja teettämisen alustoja?

Yksilöllistymisen trendi näkyy alustojen kautta tehtävän työn organisoitumisessa. Yksilö valitsee ja saa tehdä mielekkäällä tavalla töitä sen määrän ja sen ajan kuin itselleen sopii. Work Up! -panelistia lainaten: ”voi juosta itselleen sopivia spurtteja sen sijaan, että hölkkäisi tasaisesti koko ajan”. On mahdollista rakentaa oma yksilöllinen kokonaisuus työstä, joka saattaa hyvinkin koostua useammalle eri työnantajalle tehdyistä  työosuuksista. Toisaalta tämä vaatii riskinsietokykyä verrattuna tilanteeseen, jossa on säännölliset kiinteät kuukausitulot. Kuukausittaiset tulot tulevat vaihtelemaan esimerkiksi sen mukaan, kuinka monelle työnantajalle tekee töitä verkon välityksellä. Lisäksi ei-formaalien asiantuntijaverkostojen merkitys korostuu.

Myös robotisaatio liittyy työn tulevaisuuteen. Keskeistä tulee olemaan miten koneet ja keinoäly mahdollistavat aiempaa rikkaamman ja merkityksellisemmän työn. Ihmisen tekemä työ säilyy, mutta muuttuu siten, että ihminen ja kone tekevät töitä yhdessä. Luovuuden ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu ihmistyössä kun taas tiettyjä tehtäviä varmasti siirtyy roboteille keinoälyn varaan.

Teknologinen kehitys ei yksin määrää sitä, kuinka työ ja työtehtävät muuttuvat. Yhdistämällä suomalainen työelämän kehittämisosaaminen ja digiosaamisen voidaan parhaimmillaan saavuttaa työelämäinnovaatioihin perustuvaa kilpailuetua.

Tiina HanhikeTiina Hanhike työskentelee ylitarkastajana työ- ja elinkeinoministeriön
Elinkeino- ja innovaatio-osastolla.

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi