Ilmiöitä työstä

Ilmiöitä työstä -blogissa käsitellään työelämän ilmiöitä eri näkökulmista. Blogit ovat osa Work Up! -tapahtumakonseptia. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoituksiensa sisällöistä.
9.5.2016 12.46

Vaeltavat valmentajat - kohti jalkautuvaa työotetta!

Kim Lautamo
Työn muuttuessa niin, että työn tekijä ja teettäjä kohtaavat vain satunnaisesti, joudutaan pohtimaan uusia tapoja luoda työkulttuuria. Yksi toimintapa on työvalmennustyö, jolloin voidaan auttaa työntekijän ja työnantajan kohtaamista sekä parantaa työllisyyttä ja työelämän laatua.
Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja työvalmennusta tekevät työvalmentajien lisäksi tälläkin hetkellä mm. työhönvalmentajat, uravalmentajat, asiantuntijat ja työelämävalmentajat.

Työvalmennustyö ei ole mikään uusi keksintö, mutta sitä on kuitenkin näihin päiviin asti pidetty ja sitä on kohdennettu pääsääntöisesti erityisryhmille. Valmentaja on työskennellyt erityistyöllistämisen yksiköissä tai sosiaalisissa yrityksissä. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta yksiköstä toimii mielestäni Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen yksikkö, jossa itsekin olen työskennellyt.

Viime vuosien aikana työvalmennus on nostanut päätään ja sitä on kokeiltu myös ihan ”tavallisten” henkilöiden eri elämän vaiheiden tukemiseksi. Tätä suuntaa on luultavasti edesauttanut työvalmennustyöstä saatujen hyvien kokemusten lisäksi myös se, että työvalmennus on saanut oman erikoisammattitutkintonsa. Tutkinnon avulla on pystytty parantamaan työvalmennustyön laatua ja kehittämään sitä eteenpäin.

Työvalmennus on erittäin toimiva menetelmä työllisyyden parantamisen kentällä, mutta sillä on vielä paljon enemmänkin annettavaa. Olen itse saanut kokeilla työvalmennustyötä hyvin eri lähtökohdissa olevien ja toimintakyvyltään hyvin eritasoisten henkilöiden parissa. Työvalmennettavieni ikähaarukka on ollut laaja; alaikäisestä aina eläkeiässä oleviin asti. Sama pätee työvalmennettavieni koulutustaustoihin ja mukaan onkin mahtunut täysin kouluttautumattomista henkilöstä aina erittäin korkeasti koulutettuihin henkilöihin saakka. Lähtökohdista riippumatta jokaisella on ollut yksilöllisiä haasteita ja toiveita, joihin työvalmennus, yhdessä henkilön kanssa, on mahdollisesti löytänyt ratkaisun.

Työvalmennustyötä kehitetään ja toteutetaan lukuisissa eri organisaatioissa ympäri Suomea. Yhtenä merkittävänä tahona tätä kehittämistyötä tekee valtakunnallinen Ohjaamo-toiminta, joista esimerkkinä Ohjaamo Helsinki.   Mielestäni yksilöllisemmällä/räätälöidymmällä valmennuksella ja tuella saavutetaan parempia tuloksia, kuin palveluilla, jotka ovat suunniteltu kaikille sopiviksi. En usko, että mikään palvelu on kaikille sopiva ja se toimivin ratkaisu. Työvalmennustyöstä voi kokemukseni mukaan hyötyä ihan jokainen iästä tai lähtökohdista riippumatta. Valmennuksesta voi hyötyä yksilön lisäksi työyhteisö, esimies, asuntola, lähiomaiset tai vaikkapa avopuoliso, joka ei jaksa katsella sohvalla makaavaa rakastaan.

Katso myös videokeskustelu työvalmennuksesta Youtubesta.
Lue "Työ vie elämää eteenpäin" -artikkeli (Ketju-lehti).

Kim Lautamo
työelämävalmentajaKim Lautamo on blogistinoviisi ja toimii tällä hetkellä työelämävalmentajana Ohjaamo Helsingissä. Lautamo on mukana 19.5. järjestettävässä WorkUp! Vaeltavat ammattilaiset -tapahtumassa, jossa keskustellaan alustoilla teetettävästä ja tehtävästä työstä.

Ilmoittaudu nyt! #workup16

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi