Ilmiöitä työstä

Ilmiöitä työstä -blogissa käsitellään työelämän ilmiöitä eri näkökulmista. Blogit ovat osa Work Up! -tapahtumakonseptia. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoituksiensa sisällöistä.
16.5.2016 14.11

Uusia tapoja tehdä ja teettää työtä syntyy kiihtyvällä vauhdilla

Lindroos
Pitkään hiotut ja hyväksi havaitut toimintamallit niin liiketoimintaprosesseissa, organisaatiorakenteissa kuin työn tekemisessäkin ovat suuressa murroksessa. Teknologinen kehitys ja ketterät startupit tuovat lisää uusia mahdollisuuksia tehdä bisnestä, osittain tai kokonaan uudella tavalla.
Taksipalveluista lähtenyt Uber kuohuttaa perinteistä työmaailmaa, jossa nyt kysytään, onko yritysten tehtävä enää tuotannontekijöiden omistaminen tai työntekijöiden palkkaaminen, missä ovat työnantajavastuut ja minkälainen on hyvä tulevaisuuden työpaikka. Uberisaation käsite leviää vähitellen bisnesajatteluun laajemminkin, kun palvelualustojen ansiosta tuotteita ja palveluja voidaan myydä ja ostaa ilman suuria kiinteitä kuluja, organisaatioita ja byrokratiaa.

Samalla tavalla työtä voidaan ostaa ja myydä alustojen välityksellä, jolloin nykyiset työhön liittyvät toimintamallimme saavat rinnalleen uusia tapoja saada asiat hoidetuiksi. Taloudesta ja sen myötä työelämästä on hyvää vauhtia tulossa ”alusta-, keikka-, jakamis- tai vertaistaloutta”. Yritysjohtajien kysymys kuuluukin: ”Kuka tekee meille uberit?”

Megatrendit jylläävät

Työn uberisaation taustalla vaikuttaa monia megatrendejä, joiden pelikenttänä ovat työmarkkinat. Yksikin näistä voimista olisi jo itsessään riittävä muuttamaan merkittävästi työmaailmaa, mutta suuria muutosvoimia on vieläpä useita yhtäaikaisesti.

• Demografinen kehitys kulkee kahteen suuntaan: kutistuvan työikäisen väestön määrä aiheuttaa pullonkauloja tarvittavan osaamisen saatavuuteen, mutta samalla ikääntyvälle väestölle pitäisi tuottaa palveluja edullisemmin ja vähemmillä henkilöresursseilla. Väestön ikääntymisen rinnalla kulkee myös alati kiihtyvä urbanisoituminen – se ei tapahdu vain yhden maan rajojen sisällä, vaan lähes rajattomasti.

• Yksilöiden valinnanmahdollisuudet ja kuluttajistuminen koskevat myös työelämää ja muuttavat suhtautumista työhön ja sen merkitykseen. Kun ihmiset etsivät tasapainoa työn ja yksityiselämän välillä, perinteinen palkkasuhteinen työ saa rinnalleen muita työn tekemisen muotoja. Toimeentulo voi jatkossa koostua useista eri lähteistä. Osaamisensa myyminen aika- ja paikkariippumattomasti yleistyy ja murtaa perinteisen palkkasuhteisen työnteon valta-asemaa.

• Asiakkaiden kasvava vaatimustaso. Sekä kuluttajat että yritykset vaativat tuotteilta ja palveluilta koko ajan enemmän: niiden pitää olla entistä edullisempia, joustavampia, eettisempiä, ympäristöystävällisempiä tai vaivattomammin saatavilla, mikä asettaa tuottajille paineita perinpohjaisesti uudistaa tuotantoa ja jakelua. Lisäksi kilpailu on yhä globaalimpaa, ja palveluissakin usein jo kilpaillaan ulkomaista tuotantoa ja sen sääntöjä vastaan. Lisääntyvä ”arvostelutalous” tuo myös uudentyyppisen läpinäkyvyyden suoritteisiin ja sitä kautta niiden hankintaan.

• Kaiken mahdollistavat teknologiat ovat sekä syy että seuraus, ja niiden nopeimmat soveltajat näyttäisivät olevan voittajia. Aikaisemmat teolliset vallankumoukset ovat mahdollistaneet kasvun ja laajamittaisen kulutuksen ja lisänneet työtä. Neljäs teollinen vallankumous näyttäisi työn määrän lisäämisen sijaan muuttavan työn määrittelyä ja muuttavan totuttua tapaa ajatella markkinoista, kasvusta ja yritysten roolista työllistämisessä. Teknologian kehittyminen ei tuo muutosta pelkästään työn määrittelyyn, vaan myös muuttaa tavat johtaa ihmisiä, olla vuorovaikutuksessa ja yleisestikin organisoitua työn ympärillä.

Mika Wilén
markkinointi- ja viestintäjohtaja, Manpowergroup

Iikka Lindroos
toimitusjohtaja, ManpowergroupManpowergroupin toimitusjohtaja Iikka Lindroos on mukana 19.5. järjestettävässä WorkUp! Vaeltavat ammattilaiset -tapahtumassa, jossa keskustellaan alustoilla teetettävästä ja tehtävästä työstä. Tapahtumaa voi seurata verkkolähetyksenä.

#workup16Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi