Ilmiöitä työstä

Ilmiöitä työstä -blogissa käsitellään työelämän ilmiöitä eri näkökulmista. Blogit ovat osa Work Up! -tapahtumakonseptia. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoituksiensa sisällöistä.
27.1.2017 10.43

Monikulttuurisuus suomalaisilla työpaikoilla

Barbara

Vähintään joka kolmannella Suomessa työskentelevällä on ulkomaalaistaustainen työtoveri. Ovatkohan nämä työpaikat, joissa on eri kulttuureista tulleita työntekijöitä monikulttuurisia? Eivät välttämättä. Riippuu siitä, mitä monikulttuurisuudella tarkoitetaan. Minusta monikulttuurinen työpaikka on sellainen, jonka käytännöt ja toimintatavat tukevat sitä, että jokainen työntekijä, riippumatta kulttuurisesta taustasta, pääsee osalliseksi työyhteisön verkostoista ja saa täysivertaisen jäsenyyden organisaatiossa.  

Tutkimuksista tiedetään että kulttuurinen monimuotoisuus, kuten muunkinlainen yksilöiden välinen erilaisuus voi lisätä erityisesti luovuutta ja innovatiivisuutta. Tämä edellyttää kuitenkin tietoista erilaisuuden ja osaamisen hyödyntämistä, kuin myös sujuvan vuorovaikutuksen edistämistä.

Miten monikulttuurisuus tänään toimii suomalaisilla työpaikoilla? Kysyimme tätä Monimuotoisuusbarometrissa 2016 suomalaisilta henkilöstöalan ammattilaisilta.

Palkataanko muista kulttuureista tulleita työntekijöitä?

Vastanneista 40 % ilmoitti, että vierasperäinen nimi saattaa vaikeuttaa työnhakijan pääsyä työpaikkahaastatteluun. Vastaava luku vuonna 2011 oli 31 %. Tarkoittaako tämä että ovet työpaikoille aukenevat entistä harvemmin ulkomaalaistaustaisille? Toivottavasti ei! Itse olen taipuvainen uskomaan, että kyse on pikemminkin tietoisuuden lisääntymisestä.

Niin Suomessa kuin ulkomailla toteutetut tutkimukset ovat osoittaneet, että kahdesta osaamiseltaan ja työkokemukseltaan tasavertaisesta hakijasta merkitsevästi useammin työpaikkahaastatteluun pääse henkilö, jonka nimi ei ole vierasperäinen.  

Ehkä on siis pikemminkin niin, että henkilöstöalan ammattilaiset ovat entistä valveutuneempia ulkomaalaistaustaisiin kohdistuvista syrjivistä käytännöistä organisaatioidensa rekrytointiprosesseissa.  Syrjivät käytännöt estävät työtehtäviin kaikkein sopivimpien työntekijöiden saamisen. Jo pelkästään tästä syystä, työpaikoilla luulisi olevan entistä enemmän kiinnostusta rekrytointitapojensa kehittämiseen.

 Toimivan monikulttuurisuuden hyötyjä

Monimuotoisuusbarometriin vastanneet toivat esiin monia monikulttuurisuuden hyötyjä, kuten

  • erilaisten näkökulmien saaminen
  • innovointi- ja kehittämiskyvyn paraneminen
  • osaamisen monipuolistuminen
  • asiakaspalvelun paraneminen
  • työntekijöiden maailmankuvan laajeneminen ja suvaitsevuuden lisääntyminen


Samalla vastaajat toivat esiin, että henkilöstön kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyy myös haasteita, erityisesti viestintään, vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin, ja ennakkoluuloihin kytkeytyviä.  Henkilöstöalan ammattilaiset painottivatkin sitä, että toimivan monikulttuurisuuden aikaansaamiseen tarvitaan kaikkien tahojen sitoutumista ja panostusta.  Kuten eräs vastaajista totesi: ”Kaipaisin kovasti organisaation johdon ja esimiesten omaa panostusta näiden monimuotoisuusasioiden käsittelyssä, ette se jäisi vain HR:n vastuulle. Jotta se aidosti jalkautuisi kaikkien tekoihin ja ajatteluun”.

Peesaan henkilöstöalan ammattilaisia. Toimivaa monikulttuurisuutta kannattaa ja pitää eri tavoin edistää organisaation eri käytännöissä ja johdon, esimiesten ja HR:n yhteistyössä. Jokainen työntekijä vaikuttaa omalla tavallaan siihen miten toimivaksi monikulttuurisuus työpaikallaan muodostuu.

Kirjoittaja Barbara Bergbom toimii vanhempana asiantuntijana Työterveyslaitoksella, ja on mukana Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa Osaamisen ja työn yhteensopivuus monikulttuuristuvilla työpaikoilla

Tiistaina 31.1 Work up! Monikulttuurinen työelämä / Multicultural working life –tapahtumassa käsitellään aihetta työelämän osallisuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Seuraa tapahtuman verkkolähetystä

Monimuotoisuuusbarometri 2016 toteutettiin yhteistyössä Henry ry:n ja KT Kuntatyönantajien kanssa. Monimuotoisuusbarometri on osa Työsuojelurahaston hanketta Osaamisen ja työn yhteensopivuus monikulttuuristuvilla työpaikoilla.

Tutkimusraportti: Monimuotoisuusbarometri 2016 – Fokuksessa monikulttuurisuus ja osaaminen. Barbara Bergbom, Minna Toivanen, Auli Airila, Ari Väänänen. Työterveyslaitos 2016. Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi