Työelämän muutoksentekijät

Työelämän muutoksentekijät -blogissa julkaistaan Työelämä 2020 -hankkeessa mukana olevien työelämän kehittäjien asiantuntijakirjoituksia työelämän uudistamisesta. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoituksiensa sisällöistä.
13.11.2018 12.40

Kassakaappisopimus seksuaaliseen häirintään puuttumisesta

Tehy järjesti työsuojelun teemaseminaarin 29.10.2018, jonka aiheena oli väkivalta. Yhtenä väkivallan muotona käsiteltiin seksuaalista häirintää.  Sosiologi Hanna Vilkka kuvasi, kuinka vaikeaa seksuaaliseen häirintään on puuttua, koska pelätään väärin tulkintaa. Voi syntyä epäily, oliko tilanne sellainen, jonka muutkin kokevat vääräksi. Väärä tulkinta saattaa johtaa epäillyn kasvojen menetykseen, jota on vaikea myöhemmin korjata.

Tiedänkö minä itse rajan, milloin toinen tulkitsee käytökseni seksuaaliseksi. Tulkinnan vaikeus tuli esille Tehyn tekemässä selvityksessä seksuaalisesta häirinnästä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla.  Siinä jotkut vastaajat kokivat, etteivät olleet varmoja, ovatko he itse häirinneet työkaveria seksuaalisesti.

Työpaikalla pitää olla sovittuna, minkälaista käytöstä hyväksytään ja mitä ei. Selkeät yhteiset pelisäännöt ja toimintaohjeet helpottavat puuttumista. On helpompi turvautua siihen, mitä ME olemme sopineet käyttäytymisestä kuin sanoa oma mielipide asiasta. Tehyn maaliskuussa 2018 tekemässä selvityksessä ilmeni, että toimintaohjeita oli kyllä laadittu, mutta työntekijöistä vain pieni osa tiesi niiden olemassaolosta. Lähiesimies tiesi työntekijöitä paremmin, mutta kaikkein parhaiten niistä tiesi ylin johto. Heräsi vahva tunne, että niitä ei ole yhteistoiminnassa laadittu ja siten ne eivät myöskään eläneet käytännössä.

Tällainen ”kassakaappisopimus” ei palvele ketään. Se kuvastaa joko sitä, että keskustelukulttuuri ei salli aiheen käsittelyä tai aihetta ei pidetä tärkeänä. #MeToo -kampanja käynnisti monissa työpaikoissa keskustelun seksuaalisesta häirinnästä.  Tehyn selvityksessä nykyään useampi kertoo työkaverilleen ja työyhteisössään häirinnästä kuin kymmenen vuotta sitten. Yli puolet vastaajista oli kertonut työkaverille häirinnästä, mutta harmillisesti vain joka viides oli kertonut siitä esimiehelle. Työturvallisuuslain mukaan esimiehen pitää puuttua häirintään tiedon saatuaan. Esimies on aika vaikeassa tilanteessa, jos tieto ei saavuta häntä.

Nyt onkin aika ottaa toimintaohjeet kassakaapista käyttöön. Käynnistää asiallinen keskustelu työyhteisössä ilman suurta kiihkoa ja luoda turvallinen ilmapiiri, jossa uskaltaa tarvittaessa kertoa kokemastaan häirinnästä. 

Kaija Ojanperä
työympäristöasiantuntija
Tehy ry

Kirjoittaja on Tehyn työympäristöasiantuntija (sh, TtM), jonka vastuualueisiin kuuluvat mm. työsuojelu, työhyvinvointi ja työelämän laatukysymykset.

Lue lisää

Häirinnästä vapaa työpaikka (Työelämä 2020)

Tanja Auvisen blogi: Oletko muutoksentekijä vai hiljainen hyväksyjä?

etusivu_banneri_HVT
Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi