Työelämän muutoksentekijät

Työelämän muutoksentekijät -blogissa julkaistaan Työelämä 2020 -hankkeessa mukana olevien työelämän kehittäjien asiantuntijakirjoituksia työelämän uudistamisesta. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoituksiensa sisällöistä.
8.6.2018 14.31

Leikin peruspilareista eväät tulevaisuuden johtamiseen?

Leikkiessä ihmisen aistit ovat avoinna, motivaatio on korkealla ja hän keskittyy intohimoisesti kulloinkin meneillään olevaan tekemiseen. Luovuus kukoistaa tuottaen uusia ideoita, innovaatioita ja keksintöjä. Leikeissä onnistutaan ja epäonnistutaan. Leikkijöiden välillä vallitsee jatkuva ja vahva kommunikaatio sekä luottamus. Tunnetila on positiivinen, lähes flow’n kaltainen. Leikki on aktiivista ja yhteisöllistä tekemistä. Joskus tulee riitaa, mutta se ratkaistaan ja leikki jatkuu.

Leikin peruspilarit sisältävät sellaisia osatekijöitä, joita tarvitaan johtamisessa ja arjen työssä. Pitäisikö johtamista lähestyä ns. kovien management- ja leadership –oppien sijaan inhimillisten perustarpeiden, kuten leikin kautta? Voisivatko johtamisen uusioelementit koostua tulevaisuudessa leikin peruspilareista ja leikillisyyttä korostavasta kulttuurista?

Luottamuksen syntyyn vaikuttavat oikeudenmukaisen kohtelun, merkityksellisen tekemisen ja toimivan viestinnän kokemukset, leikeistä tutut elementit.

Luovaa ja leikillistä oppimista tutkitaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Yksi tutkimuksen pioneereista, kasvatustieteen tohtori Marjaana Kangas kertoo väitöskirjassaan, että leikillisyyteen liittyvät aktiivisen toiminnan, yhteistyön, luovuuden, tarinallisuuden, aitouden ja näkemyksellisyyden lisäksi emootiot eli tunteet, koska viimeksi mainitut ovat läsnä kaikessa ihmisen toiminnassa.

Johtamisessa tarvitaankin näitä kaikkia; aitoa läsnäoloa ja avoimia aisteja, korkeaa motivaatiota ja intohimoista kiinnostusta, luovuutta ja aktiivista yhteistä tekemistä, vuorovaikutusta ja jatkuvaa viestintää sekä näiden tuomaa merkityksellisyyden kokemusta. Ja välillä ristiriitaisiin tilanteisiin puuttumista, onnistumisen ilon kokemuksia ja epäonnistumisten sietämistä sekä niistä oppimista.

Johtaja tarvitsee tulevaisuudessakin selkeän vision toiminnan suunnasta. Hänen on uskottava siihen vahvasti silloinkin, kun muut epäröivät. Johtajan on kommunikoitava vakuuttavasti ja ymmärrettävästi näkemyksestään, jotta visiosta syntyy yhteinen näkemys.

Valmentava johtaminen, coaching, perustuu ratkaisukeskeiseen ajatteluun ja siihen, että ihminen itse oivaltaa ratkaisun ja hyödyntää omia tunnistettuja tai vielä tunnistamattomia vahvuuksiaan. Leikki on jatkuvaa eteen tulevien tilanteiden ratkaisemista. Leikin peruselementteihin ja leikillisyyden kulttuuriin perustuva johtaminen olisi coachingista syvemmälle tasolle johdettu ajattelumalli.

Johanna Ikäheimo

Kirjoittaja on Lappset Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja Työelämä 2020 -neuvottelukunnan puheenjohtaja. 

Lisää blogeja aiheesta: 

Blogi on osa Suomalainen johtamistapa -sarjaa. Muut blogit aiheesta: 

Suomalaisen johtamisen keskustelunavaus - Työelämä 2020 -hankejohtaja Margita Klemetti

Ruotsalainen johtaminen - maailman parastako? - Tuomo Alasoini, Business Finland

Suomalainen johtaminen on suoraselkäistä ja rehellistä, mutta siitä puuttuu aito dialogisuus - Karoliina Jarenko ja Nick Ahleskog, Filosofian akatemia

Suomalainen johtamistapa - Margita Klemetti, Työelämä 2020 -hankejohtaja


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi