Työelämän muutoksentekijät

Työelämän muutoksentekijät -blogissa julkaistaan Työelämä 2020 -hankkeessa mukana olevien työelämän kehittäjien asiantuntijakirjoituksia työelämän uudistamisesta. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoituksiensa sisällöistä.
27.9.2018 12.51

Mitä mittarit kertovat työelämän suunnasta?

Jos Työelämä 2020 -hankkeen toimintaympäristön muutoksista seitsemän viime vuoden aikana pitäisi nostaa yksi asia esille, mikä se olisi?

Neljästä teema-alueesta, innovointi ja tuottavuus, osaava työvoima, työhyvinvointi ja terveys sekä luottamus ja yhteistyö, valitsen ensimmäisen. Yritysten innovaatiotoiminnassa näkyy aivan viime vuosina pyrähdys eteenpäin.

Työelämä 2020 -hankkeen alkuaikoina pohdimme nyk. Business Finlandin kollegoiden kanssa, mistä työelämän uudistamisessa kiikastaa. Yksi kehittämisehdotuksistamme koski yritysten innovaatiotoimintaa. Totesimme, että Suomessa uudistetaan ahkerasti organisaatioita ja prosesseja, mutta tuote- palvelu- ja markkinointi-innovaatioita ei synny odotetusti. Olisi syytä panostaa kehittämistyön kokonaisvaltaiseen ja systemaattiseen johtamiseen ja uudistettava myös tuotteita ja palveluita.

Nyt tilanne näyttää paremmalta. Tilastokeskuksen innovaatiotutkimuksen mukaan kaikenlaisia innovaatioita (tuote, prosessi, organisaatio ja markkinointi) tehdään kaikenkokoisissa yrityksissä aiempaa enemmän – ja painotus sanoille kaikenlainen ja kaikenkokoinen. Työolobarometrin mukaan ennätyksellisen moni osallistuu oman työpaikkansa toiminnan kehittämiseen. Hyviä uutisia!

Kun työssäni vastaan työelämän laatuun liittyvistä asioista, haluan lisätä rinnalle huolen siitä, että yksi keskeinen työhyvinvointiin liittyvä tekijä, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, on 2000-luvulla jämähtänyt paikoilleen. Toive paremmasta on, sillä vuonna 2017 moni palkansaaja uskoi, että työelämässä mahdollisuudet vaikuttaa omaa asemaa ja työtehtäviä koskeviin ratkaisuihin ovat lisääntymässä.

Lopuksi muutama reunahuomio on paikallaan. Mittarit on valittu ja seuranta on aloitettu vuonna 2012. Seurannan alkuaikoihin verrattuna työn tuottavuuden lasku on nyt taittunut, työllisyys nousee ja huoli osaavan työvoiman riittävyydestä on iso.

Maija Lyly-Yrjänäinen

Kirjoittaja työskentelee erityisasiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriössä

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi