Työelämän muutoksentekijät

Työelämän muutoksentekijät -blogissa julkaistaan Työelämä 2020 -hankkeessa mukana olevien työelämän kehittäjien asiantuntijakirjoituksia työelämän uudistamisesta. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoituksiensa sisällöistä.
24.5.2018 7.57

Mitä työpaikat voisivat oppia luottamuksesta työeläkejärjestelmältä?

Työeläkejärjestelmälle kvartaali on 25 vuotta. Tuossa ajassa luottamus ehtii olla koetuksella jo useampaan kertaan, ennen kuin tuloksia on nähtävillä. Järjestelmän kestävyyttä tarkastellaan sadan vuoden perspektiivillä, jolloin hyväkään lainsäädäntö ei pysty siihen, mitä luottamus parhaimmillaan antaa järjestelmän toimivuuden hyväksi. 
Pitkähköstä kvartaalista huolimatta työeläkevakuuttajat lunastavat paikkansa joka päivä jokaisessa kohtaamisessaan työnantajien ja työntekijöiden eli vakuutettujen kanssa. Siten työeläkevakuuttajilla – työeläkeyhtiöillä, Kevalla, kassoilla ja säätiöillä – on erinomainen kosketus suomalaiseen työelämään ja mahdollisuus vaikuttaa suomalaisiin työoloihin.
 
Tutkimusten mukaan luottamus työeläkejärjestelmään on suurinta työuran alussa ja lopussa. Sen sijaan univajeessa painivien vanhempien, suurten asuntolainojen riskiä kantavien ja oman urakiidon vauhdittamisen aikoihin ihmisten luottamus myös työeläkejärjestelmään on matalinta. Alalla yksi keskeisiä teemoja on luottamuksen parantaminen työeläkejärjestelmää kohtaan: ei riitä, että eläke maksetaan joka kuukausi sovitusti tai että maksutaso on periaatteessa ennakoitavissa pitkälläkin aikavälillä tai että säännöt ovat samat kaikille – ala on asettanut tavoitteeksi myös itse luottamuksen parantamisen.
 
Päätösten vaikutuksia tarkastellaan työelämässä liian lyhyellä perspektiivillä. Yksi kiinnostavimmista piirteistä työeläkejärjestelmässä on päätöksenteon kauaskantoisuus. Esimerkiksi nyt päätettävä karttumaprosentin muutos heijastaa vaikutuksia kahden tai kolmen sukupolven päähän: korkea eläkkeen karttuma edellyttää tulevilta sukupolvilta korkeampi maksuja, pidempiä työuria sekä korkeaa työllisyysastetta. Päättäjien vastuu kasvaa melkoiseksi, kun ottaa huomioon polkuriippuvuuden. Voi myös olla, että kiivain muuttamisen halu saattaa vaihtua harkinnaksi, sillä systeemien muutokset ovat vuorovaikutuksessa kaikkeen, missä systeemikin on kiinni – ja muutosten monimutkaisin hallittava piirre on muutosten vaikutukset luottamukseen. 
 
Työeläkejärjestelmä on viritetty siten, että ihmisten pitäminen työnsyrjässä kannattaa. Monen maksajan sosiaaliturvajärjestelmää moititaan usein siitä, että kustannukset siirretään toiselle instituutiolle, mutta työeläkejärjestelmässä työkyvyn ylläpito ja kuntoutus on aina kannattavampi vaihtoehto, kuin työelämästä syrjäytyminen. Vastaavalla tavalla myös työelämässä on ajureita, jotka nivovat työnantajia edistämään ihmisten työssä pysymistä. Työantaja saa työeläkemaksuun edullisemman maksuluokan, kun se huolehtii työntekijöidensä pärjäämisestä. Vastaavasti vakuutetun eli työntekijän ulottuvilla on erilaiset tukitoimet työkokeilusta uudelleen koulutukseen ja työkyvyttömyysajan toimeentuloon. Yhteinen järjestelmä kantaa ja tukee.
 
Luottamuksen kulmakivi on aito osallisuus. Työeläkejärjestelmä ei ole vain etäälle siirrytty hallinnollinen järjestelmä, vaan niin työntekijät kuin työnantajat pitävät järjestelmää omissa käsissään. Joka kuukausi työntekijät ja työnantajat maksavat työeläkemaksunsa, joista edelleen 3 / 4 tilitetään tämän päivän eläkeläisille. Järjestelmän pitäminen omissa käsissä tarkoittaa myös sitä, että järjestelmän muuttaminen perustuu keskusteluyhteyden ja luottamuksen vaalimiseen työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken.
 
Yksipuolisen määräämisen sijaan työeläkerintamalla tehdään jatkuvasti töitä luottamuksen vaalimiseksi. Siis sellaisen toimintatavan eteen, jolla nähdään yhteiskuntaa vahvistavia vaikutuksia sadan vuoden päähän. Pitkäjänteinen kehittäminen, yhteinen vastuunkantaminen ja jatkuva dialogi eri osapuolten kesken sopivat eväiksi luottamuksen rakentamiselle myös työpaikoilla. 

Elina Laavi 

Kirjoittaja on Telan (Työeläkevakuuttajat TELA ry) yhteiskuntasuhteiden päällikkö 

Lisää blogeja aiheesta: 


Blogi on osa Luottamusopit -sarjaa. Muut blogit sarjassa:


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi