Työelämän muutoksentekijät

Työelämän muutoksentekijät -blogissa julkaistaan Työelämä 2020 -hankkeessa mukana olevien työelämän kehittäjien asiantuntijakirjoituksia työelämän uudistamisesta. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoituksiensa sisällöistä.
27.2.2018 14.10

Mitä työpaikat voisivat oppia partiolta luottamuksesta?

Partiotoiminnan ytimessä on luottamus siihen, että jokaiselle on löydettävissä tehtävä, jossa hän voi edistää yhteistä hyvää. Tämä vaatii vahvaa molemminpuolista luottamusta pestaajan ja pestatun välillä. Samanlaisen luottamussuhteen rakentaminen työelämässä esimiehen ja alaisen välille luo vahvan pohjan tulokselliselle työnteolle.

Partiossa keskeistä on tekemällä oppiminen. Tehtävään rekrytoidaan ensisijaisesti henkilö, jolla on korkea motivaatio, mieli täynnä intoa ja kova halu kehittää itseään. CV-merkinnät ja aiempi kokemus ovat toissijaisia ja tehtävän kuuluukin olla tekijälle sopivasti liian iso ja uusi. Partiossa luotetaan nuoriin nälkäisiin tekijöihin ja tarjotaan heille mahdollisuuksia kehittyä. En ole koskaan tavannut ihmistä, joka ei haluaisi olla annetun luottamuksen arvoinen. Kun ihmiselle osoitetaan luottamusta ja annetaan haastava tehtävä hoidettavaksi, pyrkii hän luontaisesti tekemään parhaansa ja osoittamaan kyvykkyyttään.

Luottamus on myös tuen antamista. Partiossa on aktiivisesti käytössä aikuinen tuki -pesti. Aikuinen tuki on kokeneempi konkari, joka on nuoren henkilökohtainen sparraaja. Aikuinen tuki ei puutu eikä määräile, vaan antaa nuorelle tilaa kokeilla omia ideoitaan. Aikuinen tuki on aina tavoitettavissa, hän kannustaa, rohkaisee ja ohjaa. Tässä roolijaossa luottamus on erityisen keskeistä. Nuori uskaltaa ottaa itseään suuremman tehtävän, kun hän luottaa saavansa tarvitsemansa tuen. Kun konkari luottaa nuoreen, hän ei puutu nuoren tekemiseen, vaan voi iloita onnistumisista.

Luottamus tulee säilyttää myös epäonnistumisissa - ne kuuluvat kaikkeen tekemiseen. Tekijöitä ei tule hylätä vaikeassa tilanteessa, silloin todellinen luottamus punnitaan. Partiossa pieleen mennyt johtamistehtävä puretaan yhdessä pestiesimiehen tai aikuisen tuen kanssa. Keskustelussa eritellään onnistumiset ja epäonnistumiset, niihin johtaneet syyt ja mitä niistä voi oppia tulevaisuuteen. Tämän jälkeen katseet suunnataan eteenpäin ja annetaan uusi mahdollisuus.

Haluan rohkaista työnantajia vaihtamaan fokuksen rekrytoinnissa liiallisesta CV-merkintöjen vertailusta innon ja tekemisen palon etsimiseen. Annetaan nuorille luottamusta ja näyttämisen paikkoja, tuetaan, kannustetaan ja annetaan anteeksi. Nuoret eivät ole vain tulevaisuuden tekijöitä vaan tämän päivän innovatiivisia, notkeita ja kunnianhimoisia osaajia.

Kirjoittaja Maria Ruohola on Suomen suurimman nuorisojärjestön Suomen Partiolaiset ̶ Finlands Scouter ry:n historian nuorin puheenjohtaja. 28-vuotias Ruohola on ammatiltaan psykologi ja työskentelee lasten ja nuorten parissa.

kuva: Iisa KinnunenLisää blogeja aiheesta: 

Blogi on osa Luottamusopit -sarjaa. Muut blogit sarjassa: 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja