Työelämän muutoksentekijät

Työelämän muutoksentekijät -blogissa julkaistaan Työelämä 2020 -hankkeessa mukana olevien työelämän kehittäjien asiantuntijakirjoituksia työelämän uudistamisesta. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoituksiensa sisällöistä.
9.1.2017 8.00

Tietoähky haastaa työelämässä oppimista

Työelämä on moniulotteinen konteksti, joka vaatii toimijoiltaan jatkuvaa kehittymistä, uusien toimintatapojen omaksumista ja muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutumista. Jatkuvassa muutoksessa harvoin, jos koskaan, on mahdollisuus keskittyä vain yhteen asiaan kerralla. 

Ja vaikka työtilanne sen sallisikin, altistumme jatkuvasti erilaisille ärsykkeille ja viesteille eri viestimien välityksellä. Ne vaikeuttavat tiedon sisäistämistä ja uuden oppimista. Tietoa on paljon, ja nykyään ehkä oletetaankin, että koska sitä on niin paljon saatavilla, tulisi yksilön kyetä sisäistämään ja muistamaan kaikki vastaanottamaansa tieto. Työelämässä erityisenä haasteena on erilaisten valmennus- ja koulutustilaisuuksien vaikuttavuuden takaaminen ja samalla henkilökohtaisen oppimisprosessin turvaaminen.

 Valmennus- ja koulutustilaisuuksia järjestettäessä usein unohtuu se tosiasia, että oppiminen vaatii aikaa; aikaa prosessoida uutta tietoa ja työstää omia ajatuksiaan. Tiedon ymmärtäminen, oppiminen ja tiedon siirtyminen pysyväksi osaksi muistijärjestelmäämme on yksilöllinen prosessi, ja erityisen herkkä erilaisille häiriötekijöille kuten työssä koetulle aikapaineelle. Lisäksi kiire ja stressi lisäävät huomattavasti juuri opitun unohtamisen riskiä. Sanonta ”oppiminen alkaa vasta kun opettaja poistuu paikalta” pitää varsin hyvin paikkansa.

 Oppimistilanteen jälkeinen aika ratkaisee

 Sen sijaan, että keskitytään tiedon haalimiseen määrällisesti, olisi syytä kiinnittää huomiota siihen, kuinka tallennettua tietoa saadaan haettua muistista ja jalkautettua osaksi arjen käytänteitä. Olemme vuosien käytännön valmennustyön kautta havainneet, että panostamalla itse oppimistilanteen jälkeiseen aikaan, jolloin opit ja ajatukset on tarkoitus muuttaa teoiksi, on suuri merkitys siinä, kuinka hyvin oppimisprosessi saatetaan päätökseen ja saadaan tuloksia aikaiseksi. Oppien mielessä pysymistä ja teoiksi muuttumista on tarkoituksenmukaista seurata säännöllisin väliajoin, palaten valmennuksen keskeisimpiin oppeihin.

 Kaswu Oy oli mukana vuoden 2016 Nordic Business Forumin Post-seminaarissa, jossa tavoitteena oli jakaa ajatuksia ja innostusta tapahtumassa opitusta ja siitä, miten soveltaa näitä työelämään käytännössä. Henkilökohtaisen reflektoinnin ja ryhmäkeskusteluiden avulla kiteytettiin NBF-tapahtuman koskettavimpia oppeja ja ajatuksia. Näistä opeista kukin ryhmään osallistunut työsti oman henkilökohtaisen seurantasuunnitelmansa uusien oppien käytäntöön viemiseksi. Osallistujat kokivat ryhmäkeskustelut äärimmäisen tärkeiksi ja hyödyllisiksi omien ajatusten selkeyttäjänä, sillä NBF oli tarjonnut lukuisia sykähdyttäviä hetkiä ja inspiroivia kokemuksia, mutta kahden tiiviin seminaaripäivän jälkeen oli pää pyörällä ja ajatukset kävivät kierroksilla. Kenelläkään ei ollut selkeää suunnitelmaa siitä, miten hyödyntää opittua omassa työelämässä ja arjessa. Tähän tiedon ähkyyn post-seminaarissa tehty oppien kiteytys, toimintasuunnitelma ja seuranta tarjosivat selkeän ja toimivan työvälineen.

 Tiedontäyteisten valmennusten ja seminaarien jälkeen olisikin tärkeää antaa omille ajatuksilleen aikaa ja pysähtyä miettimään, mitkä olivat tämän tilaisuuden keskeisimmät opit minulle, mitä aion työstää jatkossa ja miten seuraan näiden asioiden toteutumista. On valitettavan yleistä, että palatessamme päivittäiseen työhön ja arjen rutiineihin, valmennuksen tai koulutustilaisuuden opit jäävät taka-alalle ja jatkamme velvoitteitamme vanhan tutun kaavan mukaan.

 Pohjautuen oppimiseen ja asioiden mieleen palauttamiseen liittyviin tutkimuksiin, Kaswu Oy on kehittänyt seurantajärjestelmän, jonka avulla valmennuksen tai muun oppimistilanteen opit jalkautetaan arkeen. Säännöllisellä seurannalla on tutkitusti merkittävä vaikutus oppimisprosessin tuloksiin ja valmennuksen vaikuttavuuteen. Tätä ajatusta voi jokainen hyödyntää omassa arjessaan itselleen sopivalla tavalla esittämällä itselleen kysymyksen: mikä on minun systeemini, jonka avulla minulle tärkeät asiat pysyvät mielessä ja muuttuvat teoiksi arjen kiireen keskellä? Otetaanpa esimerkki työelämän ulkopuolelta: jos tavoitteenasi on kehittyä puolisosi huomioimisessa, mitäpä jos ottaisit tavaksi joka päivä matkalla töistä kotiin käyttää hetken miettiessä, mitä tänään teen käytännössä osoittaakseni puolisolleni, kuinka paljon häntä arvostan. Ja samalla ehkä arvioida edellisen päivän onnistuminen tavoitteen suhteen: osoitinko silloin huomiota suunnittelemallani tavalla? Ajallisesti tämä ei vie paljon aikaa, mutta käytännön tekoihin sillä on suuri vaikutus.

  

Myynti- ja markkinointipäällikkö Elina Nikkanen ja projektipäällikkö Linda Kuisma työskentelevät myynnin ja johtamisen valmennusyritys Kaswu Oy:ssä.

Kuva: © Nordic Business Forum ja Studio Kraft/ Paula Ojansuu


 
Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi