Työelämän muutoksentekijät

Työelämän muutoksentekijät -blogissa julkaistaan Työelämä 2020 -hankkeessa mukana olevien työelämän kehittäjien asiantuntijakirjoituksia työelämän uudistamisesta. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoituksiensa sisällöistä.
8.8.2018 8.00

WELCOME TO THE NEW WORLD – Unelmien työ on täällä!

Täällä työviikko ei ahdista sinua sunnuntai-iltaisin. Töihin on kiva tulla. Saat tehdä merkityksellistä ja sopivan haastavaa työtä, jossa voit kasvaa ja kehittyä. Työn tekeminen on mielekästä ja sujuvaa. Elämässäsi on aikaa myös muille tärkeille asioille ja unelmille.

Töissä on hyvä fiilis ja tekemisen meininki. Innostunut, oma-aloitteinen ja aikaansaava tiimi, jossa kaikki haluavat antaa parasta. Tavoitteet saavutetaan. Asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Esimiehenä voit keskittyä tulipalojen sammuttelun sijaan kokonaisuuden johtamiseen ja kehittämiseen entistä paremmaksi. Ansaitset kunnioitusta ja arvostusta tavastasi johtaa sekä tuloksista, joita saavutatte yhdessä tiimin kanssa.

Yrityksessä arvostetaan ihmisiä. Toimintaa kehitetään paremmaksi työntekijöiden tarpeista käsin, unohtamatta liiketoiminnan tarpeita. Syntyy energinen uutta luova edelläkävijä, jossa uudistuminen tehdään yhdessä sisältäpäin. 

Täällä ihmisistä huokuu hyvinvointi ja onnellisuus. Tänne parhaat osaajat haluavat tulla. Yritys menestyy, hyvä maine leviää ja houkuttelee asiakkaita ja kumppaneita. 

Hyvä työelämä on mahdollista ja se kuuluu meille kaikille

Muurina edessä on vanha maailma. Arki, jonka täyttävät työ-, ilmapiiri- ja uupumusongelmat. Kapea liiketoiminta- ja teknologialähtöinen ajattelu. Uudistukset ja muutokset törmäävät seinään. Vastakkainasettelu vie pohjan yhteistyöltä. 

Vanha maailma tukahduttaa ihmisistä tekemisen palon ja työn ilon. Saa osaavat ja motivoituneet ihmiset katoamaan. Sumeilematta vie ihmisiltä työkyvyn, terveyden ja onnellisuuden. Levittää myrkkynsä myös koteihin ja läheisiin. ​

Työelämän murros uudistaa myös työelämän kehittämistä

Jo pidempään on ollut nähtävissä, että uusi työ tuo mukanaan uudet tarpeet. Myös työelämän kehittämistä on ajateltava uudella tavalla. Tarvitsemme uudet, toimivat ja kestävät käytännön ratkaisut, joiden avulla voitetaan yhdessä työelämän suurimmat ongelmat. Luodaan esimiehille ja henkilöstölle laadukas arki. Hyvinvoiva ja menestyvä työpaikka, jossa henkilöstön koko potentiaali saadaan liiketoiminnan käyttöön.

Bisnes ja työntekijöiden tarpeet muuttuvat nyt vauhdilla ja yhtä aikaa. Tietotyö, työkulttuuri, monitahoiset hajautetut tiimit ja palveluketjut vaativat uuden tavan toimia, johtaa, kehittää ja viestiä. Vanha tapa ei enää toimi, mikä haastaa meitä kaikkia. Kun uudessa haluaa olla mukana, on aika toimia.  ​

Tulevaisuudessa menestyvät yritykset, jotka ymmärtävät ihmisten ja arjen merkityksen

Työpaikalla arki vaikuttaa 7.5 tuntia päivässä ja heijastuu suoraan hyvinvointiin, motivaatioon, suoriutumiseen ja tulokseen. Arjessa syntyvät asiakaskokemus sekä asiakas- ja työtyytyväisyys. Muutos tapahtuu - tai ei tapahdu, ihmisten työssä.

Kaikki tiet eivät vie uuteen – on varottava vanhan maailman sudenkuoppia. Kuten moni, olet jo saattanut törmätä niihin. Joutunut pettymään, kun haluamaasi muutosta ei tapahtunut. Ihmiset työpaikalla ovat edelleen tyytymättömiä. ​

Kun uudessa maailmassa haluaa menestyä, pitää luoda työntekijöille unelmien työ, joka vastaa liiketoiminnan tarpeita

Tämä onnistuu job designilla, joka on uuden ajan kiehtova, työntekijälähtöinen ja kokonaisvaltainen näkökulma ja ajattelutapa. Job designilla muotoilet työpaikalle arjen, joka uudessa kompleksisessa tietotyössä ja palveluliiketoiminnassa menestymiseen tarvitaan.

Vaikutat siihen, miten työ, yhteistyö, viestintä, johtaminen arjessa sujuu. Miltä arki työntekijälle ja esimiehelle tuntuu. Millaista arvoa se tuottaa. Millainen kulttuuri työpaikalle syntyy.

Saat uudistukset ja muutokset onnistuneesti arkeen. Pääset eroon työtä, yhteistyötä, viestintää ja hyvinvointia haittaavista ongelmista. Nostat nykyisen toiminnan uudelle tasolle.

Tämän vaikutuksen todella näkee ja tuntee. Se sytyttää ihmiset uudelleen. Luo unelmien työn, jonne parhaat osaajat haluavat tulla. Toiminta uudistuu halutulla tavalla. Mahdollistaa uudet kunnianhimoiset ja jännittävät visiot yhdessä. Syntyy uuden ajan ainutlaatuinen kilpailuetu, jota kukaan ei voi kopioida. ​

Sinä voit olla se johtaja, kehittäjä, jota työpaikkasi, työelämä ja uusi sukupolvi kaipaa

Johdatat joukkosi uuteen maailmaan. Raivaat esteet unelmien työn tieltä. Innostat ihmiset. Luot menestystä ja edelläkävijyyttä. Toimit rohkeasti itsesi, muiden ja hyvän työelämän puolesta. Nautit arjesta ja ansaitset teoillasi arvostusta joka päivä.

Rakennetaan yhdessä unelmien työpaikkoja, jossa viihdytään ja tehdään tulosta! ​ 

Kati Rautio & Niko Leppänen, Brossa

Rakennamme unelmien työpaikkoja, jossa viihdytään & tehdään tulosta. 

​Olemme työelämän kehittämisen uusi sukupolvi. Uuden ajan osaajia ja tekijöitä. Unelmien työn arkkitehteja.

Oletko sinä johtaja, kehittäjä, jota työpaikkasi, työelämä ja uusi sukupolvi kaipaa?

www.brossa.fi

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi