MBF_tahtitaivas_1000x500

Made by Finland -kampanja

Suomalainen työelämä on monilla mittareilla Euroopan parasta. Miten varmistetaan, että teemme hyvää työtä myös tulevaisuudessa?

Made by Finland kokoaa yhteen suomalaisen työn tekijät ja työelämän asiantuntijat. Suomalaisen Työn Liitto, Työelämä 2020 -hanke, TEKES ja Työterveyslaitos tarkastelevat ja kehittävät juhlavuonna erityisesti suomalaista työelämää.

Miten Suomessa ja suomalaisilla työpaikoilla tehdään töitä? Mistä meidän kannattaa olla erityisen ylpeitä? Miten suomalainen työ menestyy myös tulevaisuudessa?

Näitä ja monia muita kysymyksiä pohditaan Made by Finland -kampanjassa. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa tulevaisuuspainotteista, positiivista keskustelua ja yhteisymmärrystä suomalaisesta työelämästä Suomen sisällä sekä brändätä suomalaista työelämää kansainvälisesti.

Made by Finland -kampanjan tapahtumien, tutkimuksen ja viestinnän kautta nostamme esille työyhteisöjä ja yrityksiä, joissa tehdään hienoa suomalaista työtä. Samalla etsimme tapoja ja käytänteitä, joilla työyhteisöt voivat edelleen kehittää omaa toimintaansa tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tehdään yhdessä suomalaisesta työelämästä ylpeyden aihe ja kilpailuvaltti!

Lue lisää Made by Finland -kampanjasivustolta.

Suomalainen työelämä on maailman kärkeä


Suomalainen työelämä on kymmenillä kansainvälisillä mittareilla mitattuna maailman parasta. Työelämän brändiryhmä esittääkin raportissaan, että hyvästä työelämästä tehdään Suomelle kilpailutekijä, joka houkuttelee maahamme ulkomaisia investointeja ja osaajia sekä edistää yritystemme vientiä.

Osaaminen

Maailman paras osaaminen tulee Suomesta. Tutustu selvitysraporttiin, jossa kerrotaan suomalaisesta osaamisesta seuraavien osa-alueiden kautta:

 • Työntekijöiden osaaminen ja ammattitaito
 • Työn tuottavuus ja laatu
 • Johtajien osaaminen ja ammattitaito
 • Tilavaraus ideoille ja ajatuksille
 • Uuden teknologian hyödyntäminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Kulttuurin monimuotoisuus

Selvitys koostuu niin laadullisista kuin määrällisistä tuloksista. Jokaista osa-aluetta katsotaan niin työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta ja monen eri taustamuuttajan kautta.

Lisäksi voit katsoa alla olevat videot osaamiseen liittyen. Teresa Skogsbergin video kertoo, miten hyvä johtajuus ja suomalainen osaaminen näkyvät suomalaisessa työelämästä. Timo Lapin video kertoo, miten suomalainen työelämä uudistu osaamisen avulla ja kuinka uudenlaista ajattelua kaivataan työntekijän ja johtamisen osalta.


Yhteistyö

Maailman paras yhteistyö tulee Suomesta. Tutustu selvitysraporttiin, jossa kerrotaan suomalaisesta yhteistyöstä seuraavien osa-alueiden kautta:

 • Ilmapiiri työpaikoilla
 • Johdon ja työntekijöiden yhteistyö
 • Työntekijöiden arvostus
 • Työntekijöiden työmoraali
 • Työntekijöiden tiimityöskentely
 • Palkansaajajärjestöjen vastuullinen toiminta
 • Työnantajajärjestöjen vastuullinen toiminta

Selvitys koostuu niin laadullisista kuin määrällisistä tuloksista. Jokaista osa-aluetta katsotaan niin työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta ja monen eri taustamuuttajan kautta.

Lisäksi voit katsoa alla olevat videot yhteistyöhön liittyen. Juha Pöyryn video kertoo, miksi hyvä tiimityöskentely on tärkeää työpaikoilla sekä mikä merkitys on työntekijöiden huomioimisella. Anu Kallion video kertoo, kuinka yhteistyö korostuu asiakasrajapinnassa sekä palveluiden ja uudenlaisen osaamisen kehittämisessä.


Turvallisuus

Suomi on maailman turvallisin paikka tehdä töitä. Tutustu selvitysraporttiin, jossa kerrotaan suomalaisten työpaikkojen turvallisuudesta seuraavien osa-alueiden kautta:

 • Työpaikkojen turvallisuus
 • Työn ja muun elämän yhdistäminen
 • Tasa-arvo sukupuolten välillä
 • Tasavertaisuus
 • Vastuullisuus

Selvitys koostuu niin laadullisista kuin määrällisistä tuloksista. Jokaista osa-aluetta katsotaan niin työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta ja monen eri taustamuuttajan kautta.

Lisäksi voit katsoa videot turvallisuuteen liittyen. Juha Vihman video kertoo, työelämän turvallisuuden kehittymisestä ja joustojen merkityksestä jaksamiseen. Mika Kalliomaan video puolestaan kertoo, miten vakaa ja turvallinen maa Suomi on liiketoiminnan harjoittamisen ja omistajuuden kannalta.