Joukkoistettu työ

Teknologinen kehitys muuttaa työtä vauhdilla. Digitaaliset alustat tarjoavat uusia mahdollisuuksia jakaa työtä ja tehdä työtarjouksia ihmisille, jotka eivät ole perinteisessä työsuhteessa teettäjään. Joukkoistettu tapa teettää ja tehdä työtä voi olla uhka monelle perinteiselle yritykselle ja niiden työntekijälle. Toisaalta näin voi myös syntyä uusia kasvuyrityksiä, uusia työpaikkoja ja uudenlaista työkulttuuria. Ilmiöstä, sen leviämisestä ja vaikutuksista  tiedetään vasta vähän.

Work Up! -tapahtumasarja käynnistyi toukokuussa 2016 jakamistalouden ja joukkoistetun työn teemalla. Tilaisuus herätti paljon keskustelua ja kiinnostusta, joten marraskuussa 2016 samaa aihetta käsiteltiin uudemman kerran vähän erilaisella kokoonpanolla ja painotuksilla.

Alustatalous ja joukkoistettu työ ovat ilmiöinä selvässä kasvussa. Tällä sivustolle keräämme Work Up -seminaarien ja niitä seuraneiden keskustelujen aineistoa.


5.9.2016 8.00Roolit luovat turvallisuutta myös työelämässä

Viime aikoina netissä on kiertänyt perheenisän Facebook-kirjoitus, jossa hän kertoo viikostaan lastensa kanssa äidin ollessa lomalla. Kaikki ei mene kuten Strömsössä ja viikko on pelkkää hullunmyllyä.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

10.8.2016 8.23Yrittämisen haasteet mielen hyvinvoinnissa: Joukkoistettu työ

Osallistuin Työ- ja Elinkeinoministeriön Työelämä 2020 Vaeltavat ammattilaiset -seminaariin panelistina toukokuussa. Erityisesti paneelissa mieltämme askarteli tulevaisuuden työnäkymässä joukkoistettu työ. Joukkoistettu työ tarkoittaa internetin kautta eri portaalein jaettavaa työtä, jossa suuressa osassa työntekijä ei kohtaa työnantajaa silmästä silmään. Eräs esimerkki tällaisesta on Treamer App, jonka kehittäjä Matias Mäkitalo oli myös mukana seminaarissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

3.6.2016 9.42Spurtteja vai tasaista hölkkää? - työnteon tavat muutoksessa

Kehitys on tehnyt yrityksille mahdollisiksi uudenlaiset ulkoistetut työnteon tavat, jotka perustuvat mikrotehtävöintiin (microtasking), jossa työtä pilkotaan mitattaviin ja helposti siirrettävissä oleviin osiin sekä joukkoistamiseen (crowdsourcing), jossa rajaamaton joukko osallistuu rajattuun tehtävään verkossa.  Lisäksi osa alustoista on yritysten väliseen (b to b) maailmaan sijoittuvia yhteiskehittelyn suljettuja platformeja, joissa tekeminen organisoituu projekteittain.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

30.5.2016 11.49Työstä uhkaa tulla prekariaattitaloutta

Digisaation tuloksena liiketoimintamallit ovat murroksessa. Uusi villitys on jakamistalous, jota nimitetään myös termeillä vertaistalous, vuorovaikutustalous, joukkoistaminen ja alustatalous.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

18.4.2016 7.31Joukkoistamalla buustia työelämään?

Wired-lehden päätoimittaja Jeff Howe kirjoitti lehdessä 10 vuotta sitten innosta puhkuvan jutun aiheesta, jota hän kutsui joukkoistamiseksi (crowdsourcing). Joukkoistamisella tarkoitetaan työn teettämistä siten, että teettäjä jakaa sähköisen verkon kautta kertaluonteisia tehtäviä tai projekteja ihmisille, jotka eivät tyypillisesti ole työsuhteessa teettäjään. Howe ei innostuksessaan osannut ennakoida, kuinka monenlaisia ilmiöitä käsitteen alle voi sisältyä.

Lue lisää | 0 Kommenttia

 

Joukkoistuuko työ Suomessa ja mitä siitä seuraa?

Work Up! Vaeltavat ammattilaiset -seminaarissa 19.5.2016 pohdittiin joukkoistetun työn tulevaisuuden näkymiä Suomessa. Kuinka paljon sitä tullaan tekemään? Ketkä sitä tekevät? Mitä tapahtuu työllisyydelle? Miten työelämä muuttuu? Syntyykö Suomeen uusia merkittäviä alustatalouden yrityksiä? Paneelikeskustelujen ja yleisöäänestysten varaan rakentuneeseen tilaisuuteen osallistui runsas 70 henkeä.


Kiinnostaako aihe, mutta et ehtinyt tapahtumaan?

Katso tilaisuuden videotallenne.

Lue toimittaja Kreetta Haaslahden kooste tilaisuuden keskusteluista.

Lue TEKESin johtavan asiantuntijan Tuomo Alasoinin yhteenveto tapahtuman tuloksista.