Work Up! Miten kasvua kiertotaloudesta?

Kiertotalouteen liittyy paljon odotuksia ja puhutaan jopa miljardien arvontuotannosta, mutta osaammeko hyödyntää siihen liittyvän potentiaalin ja millaista osaamista se vaatii?

Work Up! Miten kasvua kiertotaloudesta? -seminaarissa torstaina 12.10.2017 keskusteltiin kiertotalouden merkityksestä kestävän talouskasvun ja uusien työpaikkojen mahdollistajana.

Seminaarin yhteydessä julkaistiin työ - ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys uuden työn ja kasvun dynamiikasta. Kasvua ja työpaikkoja kestävistä ratkaisuista -selvityksen tuloksia esitteli Gaia Consultingin tutkija Päivi Luoma. Selvityksessä esitettyjä havaintoja tukivat yrityskommentaattorit, GreenStream Networks Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Nykänen sekä Snafu Oy:n perustaja Samuli Laurikainen. Molemmat yritykset olivat myös mukana selvityksessä hyödynnettyjen kymmenen tapausesimerkin joukossa.

Iltapäivän ohjelma jatkui paneelikeskustelulla, jossa pohdittiin millaista uutta työtä kiertotaloudessa syntyy ja millaista osaamista se edellyttää sekä miten suomalaiset kiertotalouden innovaatiot saadaan kansainvälisiksi vientituotteiksi. Keskustelemassa olivat professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta, projektipäällikkö Maarit Virtanen Lahden ammattikorkeakoulusta, Nordic Innovation Accelerator Oy:n hallituksen puheenjohtaja Nina Harjula, Zen Robotics Oy:n toimitusjohtaja Timo Taalas ja Tekesin biotalous ja cleantech -teemajohtaja Jarmo Heinonen.

Lue seminaarista kirjoitettu uutinen.

Päivi Luoman seminaariesitys:Uuden työn ja kasvun dynamiikka

Kasvua ja työpaikkoja kestävistä ratkaisuista –selvitys

Seminaariohjelma löytyy täältä.


workup_kiertotalous_verkkosivuille