Yhdenvertaisuus työelämässä

30.11.2017 klo 9:30-15:00

Tilaisuuden järjestää Tiedolla vaikuttaminen -hanke Vates-säätiön tiloissa

Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) kielletään välillinen ja välitön syrjintä vammaisuuden perusteella. Laissa säädetään myös työnantajan velvollisuudesta tehdä kohtuullisia mukautuksia, joista kieltäytyminen on syrjintää. Työsuojelun syrjintäilmoituksista yli 40 prosenttia on terveyteen liittyviä, mutta myös vammaisuuteen liittyvää syrjintää koetaan.

Mukautuksia tarvitaan, jotta jokainen vammastaan tai pitkäaikaissairaudestaan huolimatta voisi saada työtä, tehdä työnsä ja edetä työurallansa kykyjensä mukaisesti. Tämäkin on monimuotoisuutta, joka oikein johdettuna voi olla tärkeä kilpailutekijä organisaatioille.

Yhdenvertaisuus työelämässä -seminaarissa avataan myös YK:n vammaissopimuksen vaikutusta työelämään. Tapahtuma on osa Suomi 100 vuotta -ohjelmaa.

Lue lisää mm. ohjelmasta: http://www.vates.fi/tapahtumat/yhdenvertaisuus-tyoelamassa.html