Suomikuva työelämässä: Osaamista, yhteistyötä ja turvallisuutta - mitä tästä eteenpäin?

14.11.2017 klo 8:30-13:15

Suomen työelämää ollaan rakentamassa Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 mennessä. Vision saavuttaminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä ja tahtoa edesauttaa suomalaisten työpaikkojen kehittymistä ja uudistumista. Muutostyö ei ole käynnistynyt tyhjästä vaan pohjautuu työelämän kehittämisen pitkään perinteeseen Suomessa.

Suomi on tällä hetkellä ehkä historiansa suurimpien haasteiden edessä. Suurissa muutoksissa katse luonnollisesti suuntautuu tulevaisuuteen ja uudistumisvaati­muksiin, jolloin helposti unohdetaan se, millaisia jo olemassa olevia vahvuuksia ja voimavaroja meillä on.

Työelämä 2020 -hanke on työelämäbrändityöllään halunnut nostaa keskusteluun maamme työelämävahvuuksia ja niiden nykyistä laajemman hyödyntämisen muutosajureina. Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Suomen hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden lisäksi Työelämä 2020 -hanke haastaa työpaikat kehittämään toimintaansa ja toimintatapojaan omista lähtökohdistaan. Verkostomaisella yhteistyöllä tavoitteena on myös parantaa suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla kokoamalla verkostoksi tahoja, jotka vastaavat kansainvälistymisestä, ulkomaisista investoinneista ja maakuvaa edistävistä palveluista.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) korostaa toiminnassaan kumppanuutta ja yhteistyötä. Vuodesta 2010 EU-OSHA on tehnyt yhteistyötä Enterprise Europe Network (EEN) -verkoston kanssa tavoitteena yritysten kilpailukyvyn edistäminen yhdistämällä työterveys- ja -turvallisuusasiat osaksi yritysten tuottavuuden, kilpailukyvyn, innovaatioiden ja yleensä työelämän laadun kehittämistä.

Tämän seminaarin tavoitteena on mm. keskustella ja etsiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä on globalisaatio tänään?
  • Miten Suomi pärjää globalisaation tulevaisuudessa ja sen asettamissa haasteissa?
  • Riittääkö Suomelle EU-kenttä yritysten kilpailukyvyn haasteena?
  • Jos talous on enenevästi kansainvälisen kilpailun ja keskinäisten vuorovaikutusten areena niin mikä rooli on inhimillisellä pääomalla ja Suomen työelämäbrändin pääteemoilla/attribuuteilla osaamisella, yhteistyöllä ja turvallisuudella yritysten kilpailukyvyn, tuottavuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä ja Suomen maakuvan parantamisessa?
  • Luovatko Suomen työelämän kehittämistoimintamallit ja yhteisesti asetetut arvot ja tavoitteet lisäarvoa konkreettiselle yhteistyölle ja kumppanuusmahdollisuuksille kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla foorumilla yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi?

Tilaisuuden järjestää Finpron koordinoima Enterprise Europe Network ja sosiaali- ja terveysministeriössä EU-OSHAn toimeksiantoja hallinnoiva Suomen koordinaatiokeskus (Focal Point) yhdessä Työelämä 2020 hankkeen kanssa. Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautumiset viimeistään pe 10.11.2017 klo 15.00 mennessä tästä linkistä.

Kokonaisosallistujamäärä 50 osallistujaa.