Work Up! Pienyrittäjyys & Yhteisöt

22.1.2019 klo 13:30-15:30

Miten pienyrittäjät rakentavat luottamusta oman työnsä onnistumiseen? Kuinka he voisivat vahvistaa yhteistyötään toisten toimijoiden kanssa, ja millaisia yhteistyön muotoja voidaan kehittää yrittäjänä toimimisen lisäksi? Mitä erilaisia näkökulmia menestys voi pitää sisällään?

Work Up! -seminaarisarjan kahdeksas ja samalla viimeinen osa käsittelee pienyrittäjyyttä ja yhteisöjä. 

Yrittäjyydestä on tullut yksi keskeisiä työllistymisen muotoja yhteiskunnassa. Sen rinnalla käytetään termejä, kuten itsensä työllistäjät, luovien alojen yrittäjät ja start up -yrittäjät. Yhteistä näille toimijoille on verkostojen merkitys ja niistä löytyvä elinvoima. Pienyrittäjät synnyttävät nyt ja tulevaisuudessa uudenlaisia menestystarinoita, reagoivat nopeasti kuluttajien elämäntapavalintoihin ja löytävät ketterästi uusia ratkaisuja. 

Work Up! -seminaarin pääpuhujaksi saapuu Iso-Britannian pienyritysyhdistyksen puheenjohtaja Mike Cherry. Hänellä on lähes 40 vuoden yrittäjyystausta sekä yli kahdenkymmenen vuoden kokemus FSB:ssä toimimisesta. Cherry on kotimaassaan tunnettu ja arvostettu asiantuntija, sekä intohimoinen pienyrittäjyyden puolestapuhuja ja kiinnostunut auttamaan seuraavaa sukupolvea kehittämään taitojaan. 

Ohjelmassa on lisäksi tutkijoista, yrittäjistä ja yrittäjyyttä edistävistä työelämätoimijoista koostuva paneeli sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajan puheenvuoro. 

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille teemasta kiinnostuneille.


Lisätietoja: www.tyoelama2020.fi/workup