Ajankohtaista alueverkostoissa

10.12.2018 11.24

Konfliktien ratkaisuja ja luottamusta työelämään – kaksi luentotilaisuutta Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan Työelämä 2020 -alueverkosto järjesti loka-marraskuussa Seinäjoella kaksi kahvitilaisuutta, joissa puhujina oli alueen työelämäasiantuntijoita. Tilaisuudet olivat onnistuneita ja saivat hyvää palautetta.

Konfliktit ovat pääosin tunnetta

Lokakuun kahvitilaisuudessa konfliktien ratkaisemisesta työelämässä puhui professori Annika Tidström Vaasan yliopistosta. Hän kertoi innostavaan ja käytännönläheiseen tyyliinsä, mitä konflikteilla tarkoitetaan, miten niitä voi työyhteisöissä käsitellä ja johtaa työelämässä. Konfliktien synty on Tidströmin mukaan luonnollista kaikissa työyhteisöissä ja niitä pitää ymmärtää, mutta myös osata hoitaa oikein, jotta työyhteisö säilyy toimivana.
Hanna Punkari
Yrittäjä Hanna Punkari aikoi viedä tilaisuuden annin heti käytäntoon.


Tidströmin mukaan alussa konflikti voi olla negatiivinen, mutta lopputulos voi olla negatiivinen tai sekä negatiivinen että positiivinen. Tärkeää on huomata, että jokaisessa konfliktissa 90 % on aina tunnetta ja vain 10 % asiaa. Tunne on kuitenkin aina sataprosenttisesti aito ja oikea. Tunteisiin ei saisi koskaan jäädä jumiin konfliktien ratkaisemisessa, vaan pitäisi keskittyä myönteisiin, ei negatiivisiin asioihin. Konfliktien ratkaiseminen edellyttää, että löytyy kaikille osapuolille hyödyllisiä ratkaisuja.

Tidströmin esitys synnytti hyvää keskustelua ja antoi meille eväitä omiin työyhteisöihimme:”Tilaisuuden jälkeen koin saaneeni paljon uusia eväitä, joita voin hyödyntää työssäni. Toimin yrittäjänä, johdon kumppanina ja HR-asiantuntijana pk-yrityksissä, joten seminaarin anti jalkautuu takuulla asiakasyritysteni hyväksi”, kertoo FlexPartner Oy:n yrittäjä Hanna Punkari.

Luottamus työelämässä on yhä tärkeämpää

Toisessa tilaisuudessa emeritusprofessori Risto Harisalo muistutti eteläpohjalaisia luottamuksen merkityksestä työelämässä. Nykyisin yhä tiiviimmin verkottuneessa työn maailmassa luottamuksen rooli kasvaa koko ajan suuremmaksi.

Harisalo
Emeritusprofessori Risto Harisalo korosti luottamuksen merkityksen vain kasvavan
Luottamus syntyy yhteisessä tekemisessä ja edellyttää toisen tuntemista. Harisalo kuvaa tätä yhteyttä sinun ja minun välillä rakentuvaksi yhteydeksi, joka on kuitenkin olemukseltaan hyvin hauras ja haavoittuva.  Luottamuksen rakentaminen on siten jatkuvaa työtä, jossa jokaisen omilla toiminnallisilla valinnoilla on suunnatto-man suuri merkitys. Pyrinkö rakentamaan luottamusta vai aiheutanko toiminnallani enemmän epäluuloa ja epäluottamusta?

Tätäkään ei voi siirtää pelkästään johtajien vastuulle vaan siitä vastaamme viime kädessä me kaikki osalliset. Lopulta luottamuksen rakentumisen keinot voivat olla hyvinkin yksinkertaisia. Pidänkö lupaukseni ja pyrinkö olemaan käyttämättä hyväkseni toisen luontaista haavoittuvuutta, vaikka se olisi mahdollista. Tällaisen luottamukseen perustuvan ilmapiirin rakentamisen soisi yhä enenevässä määrin ulottuvan myös yleiseen keskustelukulttuuriin yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

Teksti ja kuvat: Kari Välimäki

Luottamus on ollut Työelämä 2020 -hankkeen tämän vuoden teema ja alueverkostot ovat toteuttaneet sitä omissa tapahtumissaan. Aiemmin julkaisimme uutisen myös Joensuun luottamusseminaarista.



Palaa otsikoihin