Ajankohtaista alueverkostoissa

15.1.2019 12.10

Lapin DigiStep –hankkeen tuloksia

Lapin ELY-keskuksen Lapin DigiStep -hankkeen (ESR) tarkoituksena on ollut tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat alueen pk-yritysten digitalisaation kehittymiseen.

Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti kartoituksen, työpajavaiheen ja Lapin pk-yritysten digitalisaation tiekartan osalta. Havainnoista koottiin Tiekartta Lapin pk-yritysten digitalisaatioon. Tiekartta pitää sisällään toimenpiteitä, joilla Lapin elinkeino- ja aluekehittäjät, korkeakoulut ja oppilaitokset tulevaisuudessa tukevat yritysten digitalisaatiota. Tiekartasta saatavaa tietoa hyödynnetään alueellisten kehityspanosten kohdentamiseen niin, että ne tukevat mahdollisimman hyvin eri kehitysvaiheessa olevien yritysten digitalisaatiota.

Hankkeen tuloksista on rakennettu lapindigistep.fi -verkkosivusto, johon on kerätty yhteystietoja ja tarinoita, miten Lapissa toimivat yritykset ovat onnistuneet digimatkallaan. Sivuston tarkoitus on kannustaa digimatkan varrella olevia yrityksiä hakemaan rohkeasti tukea kehitykseen.

Hankkeen kaikki materiaalit löytyvät osoitteesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi ja keskustelua käydään myös Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/1790685331004664/

Lue myös:

Lapin digitalisaatiota tarkastelevan DigiStep-hankkeen alkukartoitus valmistunut
Palaa otsikoihin