Ajankohtaista alueverkostoissa

5.4.2018 13.00

Lapin digitalisaatiota tarkastelevan DigiStep-hankkeen alkukartoitus valmistunut

Joulukuussa 2017 käynnistyneen DigiStep-esiselvityshankkeen tavoitteena on edistää Lapin digitalisaatiota työn tuottavuuden lisäämiseksi sekä kartoittaa keinoja, joilla paikallisia yrityksiä voidaan tukea digitalisaation synnyttämässä työn murroksessa. ESR-rahoitteisessa hankkeessa luodaan tiekartta, jonka avulla tähdätään digitalisaation aiempaa parempaan hyödyntämiseen pienissä ja keskisuurissa lappilaisyrityksissä.

Hankkeen kartoitusvaiheessa selvitettiin Lapin pk-yritysten nykytilaa, tavoitteita ja tarpeita digitalisaation suhteen sekä sidosryhmien, oppilaitosten ja elinkeinokehittäjien resursseja ja näkemyksiä digitalisaatiosta. Helmikuussa 2018 julkaistussa, Oxford Research Oy:n tuottamassa alkukartoitusraportissa muun muassa todetaan, että Lapin yritykset ovat ketteriä omaksumaan uutta teknologiaa, mutta eivät yhtä rohkeita kehittämään sitä.

Raportin mukaan Lapin pk-yritykset ovat nousseet digitalisaation hyödyntämisessä kansalliseen kärkeen. Kehitystä johtaa erityisesti matkailuala, mutta samansuuntainen kehitys jatkuu myös muilla toimialoilla. Merkittävimmät digitalisaatioon liittyvät panostukset kohdistuvat markkinointiin sekä asiakkuuksien hallintaan ja myyntiin. Raportti on luettavissa täällä.

Hankkeen seuraavan, osaamisen kehittämiseen tähtäävän vaiheen aikana Rovaniemellä järjestetään viisi erisisältöistä työpajaa, joihin toivotaan osallistujia kaikilta aloilta ja eri puolilta Lappia. Tutustu työpajoihin Lapin ELY-keskuksen sivuilla.


Lisätietoja:

projektipäällikkö Tiina Pulju, Lapin ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vesa Kokkonen, Oxford Research Oy
etunimi.sukunimi@oxfordresearch.fi
puh. 044 203 2009


VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb


Palaa otsikoihin