Ajankohtaista alueverkostoissa

4.10.2018 12.51

Workathlon Mikkeli: Haasteet ratkaisuiksi, ideaalit konkretiaksi

Työelämä 2020 -hankkeen Workathlon-ratkaisuklinikka oli osa Syke-tapahtumaa.

–Täydellisyyttä tärkeämpää on olla positiivisesti erilainen, kiteytti André Noël Chaker Yrittäjän päivänä 5.9. Mikkelissä, kun hän polkaisi innostavalla puheenvuorollaan käyntiin Itä-Suomen suurimman työelämätapahtuman.

Syke 2018 -tapahtuman areenana toimi vastavalmistunut hulppea Saimaa Stadiumi ja päivän ohjelma koostui huippupuheenvuoroista, avoimista tietoiskuista ja workshop-tilaisuuksista. Kolmisentuhatta työelämän kehittämisestä kiinnostunutta osallistujaa saapuikin paikalle kuulemaan, kokemaan, oppimaan ja vaihtamaan ajatuksia. Messukylässä yritykset esittelivät osaamistaan ja palvelujaan, ja verkostoitumisalueella osallistujilla oli mahdollisuus kasvattaa ammatillista tuttavapiiriään.

Yksi päivän työpajoista oli Työelämä 2020 -hankkeen Workathlon-ratkaisuklinikka.
– Ottakaa kaikki irti sparraajista! He ovat täällä tänään teitä varten, kannusti klinikkaa luotsannut Kirsi Parviainen Tamora Oy:stä työskentelyn alkaessa.

Neljä kehittymishaluista yritystä oli kutsuttu paikalle asettamaan oman haasteensa sparrauksen armoille. Ratkaisuehdotuksia heidän haasteilleen kokoontui tarjoamaan joukko työelämän kehittämisen parissa työskenteleviä asiantuntijoita Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilta. Päivän aikana yrittäjät esittelivät ensin haasteensa, sen jälkeen sparraajat haastoivat heitä vähän lisää ja kokoontuivat sitten kehittämään ratkaisuehdotuksia, jotka esittelivät päivän päätteeksi yrittäjille. Lopuksi yrittäjät saivat vielä kommentoida kuulemaansa.

Workathlon_Mikkeli_13

Taidetta sukupolvelta toiselle

GalleriAri on mikkeliläinen taidegalleria, jonka toiminta kattaa näyttelyjen ohella myös kehystämön, taidelainaamon ja taidetarvikemyynnin. Workathlonissa yritystä edustivat isä Ari ja tytär Anna-Katri Hänninen, jotka kaipasivat konkreettisia neuvoja sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen.
– Siihen me tähtäämme, että galleriassa kannattaa vielä 20 vuoden päästäkin valoja polttaa. Ajan hermolla pysyminen vaatii uudistumista ja on hienoa, että tytär on halunnut lähteä toimintaan mukaan, summasi Ari Hänninen ajatuksiaan tapahtuman alussa.

Asiantuntijat pureutuivat gallerian toimintaan ja esittivät sen jatkuvuuteen, yrittäjän omaan hyvinvointiin ja kehittämiseen liittyviä ehdotuksiaan. Johtopäätöksissään he suosittelivat sekä tulevaisuuden suunnitelmien että yrittäjän laajan vastuualueen pilkkomista pienempiin osiin, ja vastuun jakamista hyödyntämällä esimerkiksi taiteellista johtajaa taiteilijoiden valinnassa. Jälkeenpäin yrittäjäkaksikko piti Workathlon-konseptia toimivana, vaikka heidän kohdallaan sparrauksen anti jäikin odotettua ohuemmaksi.
–  Sukupolvenvaihdokseen liittyen saimme sellaisen asiantuntijan yhteystiedot, joka meitä voisi auttaa. Muita rakennuspalikoita emme siihen aiheeseen saaneet, mutta ei päivä meille turha ollut. Voisi olla hyvä, että sparraajissa olisi mukana myös yrittäjiä, joilla on omakohtaista kokemusta siitä, millaista on tehdä työtä ja muutoksia omalla riskillä, pohti Anna-Katri Hänninen jälkeenpäin.

Menestystä metsästä

Metsä-Kiesit Oy on koneellista puunkorjuuta harjoittava yritys, jota luotsaavat Antero ja Anna-Maija Kiesiläinen. Korjuutöitä Metsä-Kiesit tekee osana KHS-Konetiimiä, ja sen ohella toimintaa on laajennettu metallipuolen tuotekehitykseen. Yrityksen KiesiTech-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa metsäkoneiden syöttörulla ja kuormankiristin. Ratkaisuklinikan pohdittavaksi talous- ja henkilöstöasioista vastaava Anna-Maija Kiesiläinen toi joukon haasteita, jotka liittyivät tasapainoiluun perinteisen metsäpuolen toiminnan ja uuden konepajantoiminnan välillä; mihin panostetaan, miten edetään, mistä aloitetaan?

Asiantuntijat työstivät haasteita ja esittivät sitten kehittämisehdotuksia niin yhtiön hallitustyöskentelyn organisoimiseen, strategian selkeyttämiseen kuin uuden konepajaliiketoiminnan suunnittelutyöhön. Lisäksi he nostivat esiin herkästi uudesta innostuvan yrittäjäpariskunnan oman työhyvinvoinnin ja viestinnän kehittämisen. Pöydälle nostettiin myös sukupolvenvaihdokseen tai yrityksen myyntiin johtava pitkän tähtäimen suunnittelu ja sen aloittaminen riittävän varhaisessa vaiheessa.

Tapahtuma-aamuna Anna-Maija Kiesiläinen kuvaili oloaan vielä sekavaksi, mutta myöhemmin ajatukset olivat jo huomattavasti selkeämmät.
– Tämä päivä sai tajuamaan sen, että meillä todellakin on miljoona keskeneräistä asiaa hoidettavana. Pelkästään sen ääneen sanominen on jo hyvä asia. Ymmärrän, että meidän pitää nyt priorisoida, tarttua tärkeimpiin asioihin ja hoitaa ne kuntoon. Esimerkiksi uuden ihmisen etsiminen puunkorjuutiimiin on jo käynnistetty ja tiedottamisen kehittämistä pohditaan, tiivisti Kiesiläinen hyödylliseksi kokemansa tapahtuman jälkeen.

Workathlon_Mikkeli_5

Kasvun uhat ja mahdollisuudet

Harri Haavikko Oy on nuori yhtiö, joka syntyi mikkeliläisen yrittäjän intohimosta ja on kasvanut
teollisuustilojen rakentamisen ja kehittämisen, työvoiman vuokraamisen, teollisen yritysyhteisön kehittämisen sekä teollisuuden kunnossapidon palveluita tuottavaksi yritykseksi. Kasvu-uralla oleva yritys toi asiantuntijoiden ratkottavaksi kasvuun liittyviä moninaisia haasteitaan. Miten ja mistä rekrytoida kovan luokan ammattilaisia? Miten luoda vahvasti vastuullinen ja itseohjautuva toimintakulttuuri? Miten varmistetaan, että kassa kestää kasvun?

Asiantuntijat lähestyivät asiaa ratkaisukeskeisesti ja yksinkertaistaen – mitä pitää tehdä ensin, jotta myös muut asiat ratkeavat? Yrittäjä Harri Haavikon työmäärän vähentäminen ja sitä kautta vapautuvien voimavarojen ohjaaminen henkilöstön johtamiseen oli suosituksista ensimmäinen. Käytännössä työmäärä vähenee antamalla osan töistä muiden tehtäviksi. Assistentin palkkaaminen, uuden tilitoimistokumppanin etsiminen, työntekijöiden ottaminen mukaan kehittämiseen ja kehittämishankkeen käynnistäminen ELY-keskuksen tuella olivat muutamia niistä konkreettisista neuvoista, jotka Haavikko pakkasi reppuunsa päivän päätteeksi.
– Mahdottoman hyvää tässä oli se, että sain ympärilleni toimijoita, jotka kiinnostuivat haasteistani ja alkoivat pallotella niitä yhdessä sen sijaan, että huudan yksin metsään ja kiroan. Myös se oli todella hyvä, että joku muu otti kantaa prioriteettijärjestykseen, jolla lähden asioita viemään eteenpäin, totesi Harri Haavikko.

Ja hän todella ryhtyi tuumasta toimeen. Parin päivän kuluttua tapahtumasta sihteerin palkkausprosessi oli jo käynnissä, samoin uuden taloushallintokumppanin kartoitus. Myös ratkaisuklinikan aikana avattu keskustelu OC-Systemin Riku Räisäsen kanssa oli jatkunut, joten osallistuminen klinikkaan toi paitsi käytännön vinkkejä, se myös vahvisti Haavikon verkostoja ja kenties avasi latua uusille liiketoimintamahdollisuuksille.

Minkä pitää muuttua, että kulttuuri voi uudistua?

OC-System Oy on Joroisissa toimiva työympäristöjen äänieristys- ja suojausratkaisuihin erikoistunut yritys, jossa Riku Räisänen jatkaa toisen polven yrittäjänä isänsä aloittamaa työtä.
Yrityksen haaste liittyy uuden toimintakulttuurin synnyttämiseen tilanteessa, jossa yrityksen perustaja on siirtymässä eläkkeelle yhtä aikaa toisen avainhenkilön kanssa.
– Kulttuuria pitää uudistaa hierarkkisesta verkostomaiseksi ja perinteisestä johtajavetoisesta johtamiskulttuurista työntekijälähtöisemmäksi. Haluaisin kuulla paikalla olevilta asiantuntijoilta, millainen on toimintakulttuurin ideaali vuonna 2023, haastoi toimitusjohtaja Riku Räisänen.

Sparraajien joukko totesi haasteeseen tartuttuaan, että 50-luvun johtamistyyli on tuottanut OC-Systemille hyvän liiketoiminnan, mutta tulevaisuuteen on syytä suunnata uuden toimintakulttuurin voimin. He kehottivat keskittymään siihen, minkä pitää muuttua, että uusi, henkilöstön kanssa yhdessä osallistavasti luotu strategia voi toteutua. Ideaalin sijaan Räisänen sai pureskeltavaksi neljä osa-aluetta, joiden avulla yhteiset toimintatavat ja vahva kulttuuri luodaan. Osa-alueet ovat johtaminen, rakenteet, prosessit ja palkitseminen, ja niitä käytiin yksityiskohtaisesti läpi, jotta Räisänen voi niiden avulla, omien joukkojensa kanssa, rakentaa omaa ideaalikulttuuriaan. Johtaminen on aina tilanne- ja yrityskohtaista, kuului asiantuntijajoukon muistutus.

Räisänen oli kuulemaansa kovin tyytyväinen.
– Kiitos aivan loistavalle tiimille. Kävimme tosi hyvää keskustelua aamulla, jonka pohjalta teitte paljon paremman ja hienomman kiteytyksen, mitä osasin toivoakaan. Tästä on hyvä jatkaa työtä koko porukan kanssa ja rakentaa yhteistä näkemystä tulevasta, kiitteli Räisänen.

Workathlon_Mikkeli_14muokattu


Ratkaisuklinikan päätteeksi Etelä-Savon ELY-keskuksen johtava asiantuntija Pekka Sillanpää heitti ilmoille ajatuksen, että jonkin ajan kuluttua voisi olla hyödyllistä järjestää niin sanottu PostWorkathlon-tapahtuma, jossa sama joukko kokoontuisi yhteen kertomaan tehdyistä toimenpiteistä ja kertyneistä kokemuksista. Samalla voisi jakaa jälleen uusia ajatuksia ja suunnata katseet taas seuraaviin askeliin. Näin varmistettaisiin ratkaisuklinikka-työskentelyn, alueellisia verkostoja hyödyntävän kehitystoiminnan ja kokemusten jakamisen jatkuvuus.

Teksti: Kreetta Haaslahti
Kuvat: Julia Hannula


Palaa otsikoihin