Ajankohtaista alueverkostoissa

7.12.2017 10.27

Workathlon Varkaus: Parempaa johtamista, parempaa työelämää

Joukko työelämän kehittäjiä kokoontui marraskuussa Varkauteen vaihtamaan ajatuksia keinoista, joilla Itä-Suomen yrityksissä ja työpaikoilla voidaan vastata työelämän murrokseen. Myös puitteet oli valittu teemaan sopiviksi – ravintola Kaks Ruusua toimii yli satavuotiaassa, alun perin tehdasruokalaksi valmistuneessa uljaassa rakennuksessa, jossa on vuosien mittaan toiminut kansankeittiön ohella muun muassa puusepänverstas, suunnitteluosasto, keskikoulu, poliisiasema ja verotoimisto.

Tilaisuuden ohjelmassa oli myös Workathlon-klinikka, jossa neljä itäsuomalaista yritystä sai valitsemaansa haasteeseen vuorokauden ajan sparrausta alueellisilta ja valtakunnallisilta työelämäasiantuntijoilta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta muistutti avauspuheenvuorossa työelämän tärkeydestä sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla.
– Mitä paremmin työelämä toimii, sitä parempaa palvelua tuotamme ja saamme, ja sitä tuottavampi työelämä on myös yhteiskunnalle.

Hän piti positiivisena kehitystä, jossa virkistäytymisiltapäivistä on siirrytty pohtimaan syvällisemmin johtamisen kehittämistä.
– Lyhyet virkistäytymishetket ja pikkujoulut ovat toki hienoja, mutta työelämän kehittämisen sisällöksi ne eivät riitä. Pitää mennä syvemmälle.

Virranta muistutti myös, että hyvä työpaikka on hyvä myös kovilla talouden mittareilla mitattuna. Se on tuottava, kilpailukykyinen ja mielellään kansainvälisesti suuntautunut. Työelämän murrokseen ja rohkeaan uudistamiseen hän kannusti suhtautumaan myönteisin mielin.

Muutosjohtamisesta ja digitalisaation mahdollisuuksista puhui rakennusalalla toimivan Fira Group Oy:n brändi- ja asiakaskokemusjohtaja Susanna Paloheimo. Hän toi esiin lisääntyvän tarpeen keskustelulle.
– Suomalaisilla työpaikoilla ei ole keskusteltu riittävästi. Tuotanto-orientoituneessa yhteiskunnassa on totuttu tekemään asioita nopeasti ja unohdettu, että ihminen ei toimi niin.

Paloheimo ennusti, että yrittäjille ja pätkätyöläisille jo perusarkea oleva epävarmuus tulee jatkossa tutuksi myös muille.
– Epävarmuuden sietokyvyn kasvattaminen on välttämätöntä suomalaisessa työelämässä.

Hän peräänkuulutti myös ihmisten omaa vastuuta sekä parempaa johtamista.
– Omasta osaamisesta ja sen kehittämisestä on oltava suurempi vastuu ihmisellä itsellään. Paremmalla johtamisella rakennetaan työpaikoille kulttuuri, jossa ihmiset voivat kukoistaa eivätkä lannistua, linjasi Paloheimo.

Yritykset sparrauksessa

Workathlon-klinikkatyöskentelyä vetivät Varkaudessa Rapid Action Groupin Elina Wanne ja Mika Pirttivaara. Sparrauksen tavoitteena oli myllyttää yritysten esittämiä haasteita ja luoda sitä kautta yhteistä ymmärrystä, keksiä ideoita ja aihioita, joilla vastata haasteisiin, rikastaa ajattelua tulevaisuussyötteellä sekä rakentaa yrityskohtaisesti viisi askelta tulevaisuuteen.
– Matkan varrella voi kohdata niin hämmennystä kuin epätoivoakin, mutta kun siitä pääsee yli, edessä on ideoiden kukoistusvaihe, alusti Elina Wanne ennen yritysten edustajien ja sparraajien jakaantumista omiin ryhmiinsä.

Sparrattavat yritykset olivat kolmannessa polvessa toimiva pieksämäkeläinen Lipa-Betoni Oy, siivous- ja pesula-alan yritys Puhdas Ilo Joensuusta, sähkö- ja automaatiopalveluja pääsääntöisesti teollisuuden tarpeisiin tarjoava Protoel Oy Varkaudesta sekä myös joensuulainen ohjelmistoyritys Collapick Company Oy.

Ilmapiiriä paremmaksi

Lipa-Betonin toimitusjohtaja Satu Lipsanen tuli paikalle avoimin mielin. Hän toi asiantuntijoiden myllytettäväksi työilmapiirin parantamiseen liittyvän haasteen. Erityisesti hän toivoi klinikasta vinkkejä sisäisen yrittäjyyden vahvistamiseen ja ihmisten sitouttamiseen yrityksessään.
– Tämä on aivan loistava työskentelytapa, sillä paikalla on eri alojen ihmisiä ja saamme varmasti laajasti näkemyksiä ja kokemuksia käyttöömme, pohti Lipsanen työskentelyn alussa.

Workathlon-työskentelyn päätyttyä Lipsasella olikin uusia eväitä repussaan työpaikalleen vietäviksi. Keskiöön asetettiin viisi kehittämisaihetta, jotka olivat johtamisen kehittäminen, mielialan positiivinen vahvistaminen, työturvallisuus, hiljaisen tiedon siirtyminen sekä tavoitteista ja strategiasta viestiminen.
– Nämä kaksi päivää toivat tosi paljon selkeytystä omiin ajatuksiin. Nyt on selkeät stepit ja alueet, mitä lähteä työstämään, iloitsi Lipsanen klinikan päätyttyä.

LipaBetoni_2
Lipa-Betonin kehityskohteita olivat johtamisen kehittäminen, mielialan positiivinen vahvistaminen, työturvallisuus, hiljaisen tiedon siirtyminen sekä tavoitteista ja strategiasta viestiminen. Satu Lipsanen kuvassa keskellä.

Työtä puhtaasta ilosta

Johtamisen selkiyttäminen oli yksi haasteista, jotka Puhtaan Ilon Suvi Toivola esitteli Varkauden asiantuntijajoukolle. Ennen työskentelyn alkua hän tunsi olonsa etuoikeutetuksi.
– Tänne on kokoontunut laaja osaajien joukko saman katon alle. On hienoa olla mukana ja saada ratkaisuehdotuksia juuri meidän haasteisiin, avasi Toivola tunnelmiaan.

Puhdas Ilo on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana ja neljän yrityksen fuusioituminen yhdeksi on tuonut omat haasteensa yrityksen pyörittämiseen ja johtamiseen. Klinikkatyöskentelyn jälkeen hän näki haasteen yhä vahvemmin henkilöstöjohtamisessa.
– Kyllä meidän on kuokittava tätä asiaa vielä uudelleen yhtiökumppanini Eeva-Leena Lappalaisen kanssa ja selkeytettävä sitä, että kuka meillä johtaa arjessa. Itsellä on tässä myös oppimisen paikka, kun oma kenkä on koko ajan vähän toisen tontilla, summasi Toivola ajatuksiaan.

puhdasilo_3
On hienoa olla mukana ja saada ratkaisuehdotuksia juuri meidän haasteisiin, avasi Puhdas Ilo Oy:n Suvi Toivola (kuvassa vasemmalla) tunnelmiaan.

Pysähtymisen kautta kehittämään

Protoelin haasteista tärkein liittyi työntekijöiden motivointiin, kannustamiseen ja palkitsemiseen.
– Toivottavasti saamme ratkaisuja tai ainakin ehdotuksia meidän haasteisiin, erityisesti juuri työntekijöiden motivointiin. Se on kuitenkin kaikkien meillä työskentelevien etu, että firmalla menee hyvin, linjasi yksi Protoelin osakkaista, työnjohtaja Lasse Torvinen.

ja sitä kautta myös henkilöstön motivoimiseksi. Sparrauksen myötä todettiin, että jonkun omistajista on ryhdyttävä koordinoimaan toimintaa yrityksessä, jonka viidestä omistajasta neljä tekee töitä lattiatasolla. Sen jälkeen pitää pysähtyä yrityksen peruspilarien ääreen ja kysyä ensin itseltä, mitä tehdään ja miksi. Vain sitä kautta motivaatiota ja tekemisen merkitystä voi levittää myös muihin työntekijöihin. Jos asiat eivät ala omalla porukalla kirkastua, niin apua kannattaa hakea ulkopuolisilta asiantuntijoilta.
– Suuri kiitos sparraajille. Teistä oli tosi paljon apua, kiitteli Torvinen ennen paluutaan työpaikalleen kirkkaampien kehitysaskelien kera.

protoel_1
Protoelin työkalupakki karttui klinikan aikana selkeillä ajatuksilla siitä, mitä seuraavaksi tulisi tehdä yritystoiminnan kehittämiseksi. Lasse Torvinen kuvassa vasemmalla.

Vakuuta, paketoi ja vie verkkoon

Teollisuudelle ohjelmistopalveluja tarjoavan Collapickin haasteena on saada teollisuus tunnistamaan se, että pienilläkin ohjelmistoinvestoinneilla voidaan helpottaa omaa työtä ja saavuttaa isoja hyötyjä.
– Haluamme tarjota teollisuusalalla toimiville yrityksille helposti ostettavia ratkaisuja heidän tarpeisiinsa. Tässä tapahtumassa on mahdollisuus saada uusia näkökulmia aiheeseen eri toimialoilta. Paikalla olevat asiantuntijat katsovat meidän haasteita niin sanotusti laatikon ulkopuolelta, pohti projektiasiantuntija Juha Ahokas ennen kuin klinikkatyöskentely pääsi vauhtiin.

Omien sanojensa mukaan Ahokas pääsikin kunnon grillaukseen asiantuntijoiden toimesta. Sparrauksen myötä hän saattoi palata omiensa joukkoon mukanaan konkreettisia ehdotuksia jatkosta. Asiakkaiden vakuuttamiseksi tarjottavista palveluista on kyettävä kertomaan helpommin ja palvelut paketoitava paremmin – mitä, miksi ja miten Collapick tekee. Vision ja mission kirkastamista siis. Nämä asiat täytyy tuoda myös nykyistä selkeämmin esiin yrityksen verkkosivuilla. Silminnähden tyytyväinen Ahokas tiivisti kuvaavasti kokemuksensa Workathlon-työskentelystä.
– Koko päivän wau! Kiitos koko tiimille, että sain käyttää teidän aikaa. Olette mahtavia.

collapick_4
Koko päivän wau! Kiitos koko tiimille, että sain käyttää teidän aikaa. Olette mahtavia, iloitsi Juha Ahokas.

Paremmassa iskussa kohti tulevaa

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijohtaja Ritva Saarelainen kehui päätössanoissaan Workathlon-konseptia loistavaksi.
– Euroopan paras työelämä Itä-Suomessa on hieno tavoite. Sitä me kaikki haluamme ja siihen meidän kannattaa pyrkiä. Tämä tilaisuus on ollut erinomainen askel kohti tuota tavoitetta. Yritykset saivat käyttöönsä erilaisia näkemyksiä muutosten ja mullistusten kynnyksellä.

Hän kiitti yrityksiä rohkeudesta, jolla ne avasivat toimintaansa ja omia näkemyksiään. Yritysten edustajat sparrasivat myös toisiaan. Saarelainen myös kannusti kaikkia paikalla olleita viemään tilaisuudessa kuulemiaan asioita osaksi omien organisaatioidensa kehittämistä.
– Tällaiset tilaisuudet, jotka antavat mahdollisuuden yhdessä pohtia, varautua ja valmistautua tulevaisuuden haasteisiin, ovat tärkeitä. Olemme jälleen paremmassa iskukunnossa kohti Euroopan parasta työelämää.

Teksti Kreetta Haaslahti Kuvat Julia Hannula


Palaa otsikoihin