Ajankohtaista toimialaohjelmissa

30.10.2018 Syksyn luottamusfoorumissa keskusteltiin luottamuksen merkityksestä yhteistoiminnallisessa kehittämisessä

Työmarkkinatoimijoille suunnatussa syksyn Luottamusfoorumissa nähtiin lavalla mm. valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala.

Lue lisää

 

25.9.2018 Finanssialan suuri osaamistarvekysely: Finanssialalla on tulevaisuudessa osattava johtaa itseään

Itsensä johtamiseen liittyvät asiat ovat finanssialan ammattilaisten mielestä tärkeimmät tulevaisuuden finanssityössä tarvittavat taidot. Tulos selvisi Finanssiakatemian kyselyssä, johon vastasi noin 650 alalla työskentelevää ammattilaista, opiskelijaa ja opetushenkilökuntaa. Kysely on yksi tapa ennakoida tulevaa ja sitä, miten henkilöstöä ja alan opiskelijoita pitäisi kouluttaa.

Lue lisää

 

26.4.2018 Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto aloittavat yhteisen tuottavuushankkeen

Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry haluavat yhdessä tukea yrityksissä tapahtuvaa tuottavuuskehitystä. Liitot ovat aloittamassa Tuottavuutta yhdessä -nimisen tuottavuusohjelman, johon odotetaan mahdollisimman monia yrityksiä eri puolilta maata. Liitot ovat yhtä mieltä siitä, että tuottavuus on keskeinen kilpailukykytekijä ja sen eteen on paljon tehtävissä. Keskeisessä roolissa on hyvä yhteistyö yrityksissä.

Lue lisää

 

15.1.2018 Case Kauppa: Heinon Tukussa tehdään pitkäjänteistä työtä tuottavuuden ja osaamisen kehittämiseksi

Heinon Tukku on ollut vuodesta 2015 asti mukana kaupan alan kehittämisohjelmassa, joka on osa Työelämä 2020 -hanketta. Kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää kaupan työhyvinvointia, tuottavuutta ja työntekijöiden osaamista. Hyviä konkreettisia tuloksia on nähtävissä.

Lue lisää

 

4.12.2017 Ollaan ihmisiksi -kampanjalla epäasiallista käytöstä vastaan

Moni kaupan alan ammattilainen joutuu päivittäin kohtaamaan työssään epäasiallista käytöstä. Tänään 4.12. käynnistyvällä Ollaan ihmisiksi -kampanjalla halutaan herätellä kuluttajat miettimään omaa rooliaan niin myyjien kuin muidenkin asiakaspalvelutyötä tekevien työhyvinvoinnin edistämisessä.

Lue lisää

 

17.11.2017 Kunteko: Kunta-alan parhaat kehittäjät ja työntekijät palkittiin

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen KunTeko 2020 -ohjelma palkitsi kymmeniä kuntaorganisaatioita ja työntekijöitä. Palkitsemisella nostetaan esille kunta-alalla tehtävää työtä työelämän kehittämisessä sekä juhlitaan onnistumisia.

Lue lisää

 

3.11.2017 Tulevaisuuden työ kohdataan yhteistyöllä

Työelämä 2020 kutsui palkansaaja- ja työnantajaliittojen edustajat yhteiseen seminaariin, jossa keskusteltiin toimialakohtaisesta kehittämisestä ja tarjottiin tukea toimialaohjelman käynnistämiseen. Keskiviikkona 1.11. järjestetyssä aamuseminaarissa Hyvinvoiva finanssiala- ja Työkaari kantaa -toimialaohjelmien edustajat olivat paikalla puhumassa kokemuksistaan ja ohjelmissa syntyneistä onnistumisista.

Lue lisää

 

26.10.2017 Finanssialan tulevaisuuden osaamistarpeita kartoitettiin kyselyllä

Finanssialan työnantajat ja oppilaitokset ovat pääosin samoilla linjoilla alan työntekijöiden uusista osaamistarpeista. Tarpeita kartoitettiin sekä alan työnantajien että oppilaitosten edustajille tehdyllä kyselyllä.

Lue lisää

 

14.9.2017 ICT-alan työn tulevaisuus: luottamusta, vuoropuhelua ja asiakkaan kuuntelua

Megatrendien kokonaisvaikutus on suuri, ja tulevaisuuden suunta ja muutosten vaikutukset eivät ole vielä tiedossa, Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara muistutti Paltan ja Pron yhteisen ICT-alan työn tulevaisuus -hankkeen seminaarissa 13. syyskuuta.

Lue lisää

 

12.6.2017 Sovittelijat apuna työpaikan konflikteissa

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä 10 sisäistä sovittelijaa auttaa ratkomaan ristiriitatilanteita työpaikalla. Vastaavaa mallia ei ole ennen kokeiltu suomalaisilla työpaikoilla.

Lue lisää

 

16.1.2017 Yhdessä kehittämällä Euroopan parhaaksi -julkaisu nyt saatavilla

Työelämä 2020 -hankkeessa on julkaistu Yhdessä kehittämällä Euroopan parhaaksi -julkaisu. Siinä esitellään työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteisten toimialaohjelmien kehittämistyön hyviä käytäntöjä ja tuloksia kuuden esimerkkitarinan avulla. Yhteistä näille kaikille, toimialasta riippumatta, on halu kehittää Suomeen laadukasta ja tuottavaa työelämää.

Lue lisää

 

Kemianteollisuuden työmarkkinajärjestöille eurooppalainen palkinto

Suomen kemianteollisuuden Hyvää huomenta - Hyvää huomista -ohjelma on voittanut eurooppalaisen Responsible Care –palkinnon. Tavoitteena on luoda kemianteollisuudesta työhyvinvoinnissa Suomen paras toimiala vuoteen 2020 mennessä.

Lue lisää

 

Kirkon työelämä 2020 –ohjelma käyntiin

Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt ovat kääntäneet työelämään kohdistuvat muutosvaatimukset mahdollisuudeksi. Ne ovat valmistelleet Kirkon työelämä 2020 -ohjelman (Kirteko), jonka tarkoitus on rohkaista työpaikkoja, niiden johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä tekemään samoin.

Lue lisää

 

31.3.2015 Millaista on tulevaisuuden työ finanssialalla?

Hyvinvoiva finanssiala hanke selvitti kyselytutkimuksella mitä suomalaiset asiakkaat odottavat finanssialalta. Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä miten finanssialan henkilöstö kokee työelämää ja omaa työtään kohtaavat muutokset.

Lue lisää

 

5.3.2015 Asiakaspalvelu ja digitalisaatio muokkavat työtä finanssialalla

Finanssialan työntekijät kokevat, että heiltä odotetaan tulevaisuudessa vahvaa kykyä reagoida muutoksiin sekä monialaista osaamista. Tämä selviää Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeen teettämästä kyselytutkimuksesta. Moniosaaminen vaatii erityisesti hyviä asiakaspalvelu-, myynti- ja vuorovaikutustaitoja sekä finanssialan tuntemusta.

Lue lisää

 

Toimialat kehittävät ahkerasti suomalaista työelämää

Toimialakohtainen työelämän kehittäminen ulottuu jo lähes joka kolmannen suomalaisen työpaikalle. Esimerkiksi useamman vuoden käynnissä olleet Teknologiateollisuuden Hyvä työ – Pidempi työura -hanke ja Kemianteollisuuden Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hanke tavoittavat yhteensä lähes 400 000 palkansaajaa. Valtion Kaiku-ohjelma ja kunta-alalla käynnistymässä oleva Kunteko-ohjelma sekä kirkon valmistelema työelämäohjelma tavoittavat parhaimmillaan yli puoli miljoonaa palkansaajaa.

Lue lisää

 

Kunta-alalle valmisteilla oma työelämän kehittämisohjelma

Kunta-alalle on valmisteilla työelämän kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi kuntatyöpaikoilla tehtävä hyvä kehittämistyö ja edistää työelämän kehittämistä osana kuntasektorin isoja uudistuksia.

Lue lisää

 

23.6.2014 Aivoriihessä yli 5000 ideaa työn kehittämiseen

Kirkon työelämä 2020 -verkkoaivoriihessä pohdittiin alkukeväästä, mitä pitäisi tehdä, jotta kirkko tai seurakunta olisivat hyviä ja tuloksellisia työpaikkoja vuoteen 2020 mennessä. Kehittämisideoita saatiin yli 5000.

Lue lisää

 

Työntekijät ja työnantajat yhdessä kehittämään finanssialan työelämää

Finanssialan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen yhteinen Hyvinvoiva finanssiala -hanke on käynnistynyt. Tarkoituksena on rakentaa finanssialasta hyvinvoiva toimiala siten, että se on samaan aikaan omistajilleen tuottava ja markkinoilla kilpailukykyinen ja alan työntekijät voivat työssään hyvin.

Lue lisää