Ajankohtaista toimialaohjelmissa

3.11.2017 12.37

Tulevaisuuden työ kohdataan yhteistyöllä

Työelämä 2020 kutsui palkansaaja- ja työnantajaliittojen edustajat yhteiseen seminaariin, jossa keskusteltiin toimialakohtaisesta kehittämisestä ja tarjottiin tukea toimialaohjelman käynnistämiseen. Keskiviikkona 1.11. järjestetyssä aamuseminaarissa Hyvinvoiva finanssiala- ja Työkaari kantaa -toimialaohjelmien edustajat olivat paikalla puhumassa kokemuksistaan ja ohjelmissa syntyneistä onnistumisista.

Työelämä 2020 -hankkeen johtaja Margita Klemetti toivotti järjestöjen edustajat tervetulleiksi ja esitteli verkostohankkeen tulevaisuusnäkymiä ja samalla ensi vuoden teemaa, luottamusta ja yhteistyötä. Työntekijä- ja työnantajajärjestöjen rooli luottamuksen kulttuurin luomisessa on Klemetin mukaan merkittävä sekä omien toimialojensa asiantuntijoina että työpaikkatasolla syntyneiden ratkaisujen ja kokeilujen levittäjinä.

Työturvallisuuskeskuksen Jarna Savolainen jatkoi kertomalla, miten Työturvallisuuskeskus ja muut Työelämä 2020 -hankkeen ydintoimijat voivat tukea järjestöjä toimialaohjelmien käynnistämisessä ja kehittämistyössä. Järjestöillä on mahdollisuus saada esimerkiksi sisällöllistä asiantuntija-apua ohjelman perustamiseen ja konsultointiapua rahoituksen hakemiseen. Ohjelmaan osallistuvilta järjestöiltä odotetaan alustavaa teemaa sekä yhteistä halua asian edistämiseksi.

esitteet toimialaseminaari
Toimialojen työpaikoille on tarjolla erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Työsuojelurahaston kehittämisavustus on tarkoitettu auttamaan työpaikkoja ulkopuolisen asiantuntija-avun hankkimisessa.

Lähtökohtana luottamus

Hyvinvoiva finanssiala -toimialaohjelman edustajat Tarja Kallonen (Finanssiala ry) ja Mika Mäkelä (Ammattiliitto Pro ry) pitivät molemmat ohjelman tuloksia positiivisina. Kallonen ja Mäkelä kehuvat, miten alalla on haluttu vaalia hyvää henkeä eri työmarkkinaosapuolten välillä. Tämä on näkynyt heidän mukaansa esimerkiksi toimialaohjelman seminaareissa: työnantajien ja työntekijöiden puheessa vilahtelevat samat toiveet ja huomiot. Yhteinen tahtotila siis löytyy. Mäkelä toteaa, että hankkeen seuraavana haasteena on saada tulokset siirrettyä yritystasolle käytännön toiminnaksi.

Kallosen mukaan työn murros koskettaa finanssialaa vahvasti, sillä toisin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana, tulevaisuuden osaamistarpeet eivät enää olekaan ennakoitavissa. Myös alan sisäinen sääntely tuo omat haasteensa esimerkiksi etätyöhön. Kallonen kertoo työntekijöiden kaipaavan jonkinlaisia raameja etätyön tekemiselle, mutta lähtökohtana on aina molemminpuolinen luottamus.

Ohjelman parissa on syntynyt esimerkiksi työelämälähtöistä koulutusta tarjoava Finanssiakatemia sekä Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Nordean yhteinen tutkimushanke työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä finanssialalla. Aalto-yliopiston professori Markku Kuula oli mukana kertomassa tutkimuksen alustavista tuloksista.

Työkaari kantaa -toimialaohjelmasta puhumassa oli Teknologiateollisuus ry:n Kirsi Mäkelä. Ohjelma on jatkoa vuosina 2010-2015 toteutetulle Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeelle. Yhteistyön hedelmiä ovat esimerkiksi yrityksille suunnatut Ikätietoinen työpaikka -valmennus, Pomotsekki-työkalu ja Työkaari-verkostot hyvien käytäntöjen jakamista ja sparrailua varten. Alan työntekijöiden työhyvinvointia on kartoitettu Työturvallisuuskeskuksen maksuttoman Yksilötutka-kyselyn avulla, ja tuloksia on hyödynnetty myös toimialaohjelman omassa arviointityössä.

Kirsi Mäkelä pitää juuri verkostoitumista ja toisilta oppimista toimialaohjelman parhaana antina. Mika Mäkelä ja Tarja Kallonen taas vinkkasivat, että ohjelman alussa kannattaa käyttää aikaa tavoitteen määrittelyyn. Tämä takaa kehittämistyön vaikuttavuuden, kuten molemmat esitellyt toimialaohjelmat aamupäivän aikana osoittivat.


Seminaarin materiaalit

Tervetuloa - Margita Klemetti (pdf) (261.9 KB)
Työturvallisuuskeskus - Apua kehittämisohjelmien käynnistämiseen (pdf) (686.8 KB)
Hyvinvoiva finanssiala (pdf) (708.8 KB)


Työturvallisuuskeskus järjestää Parempi työ -aamukahvitilaisuuden yhdessä kehittämisestä perjantaina 10.11. klo 8.30-11. Lue lisää

Tutustu toimialaohjelmiin:

Hyvinvoiva finanssiala

Työkaari kantaa
www.tyokaari.fi


Teksti ja kuva: Iina Vilén


Palaa otsikoihin