Tutkimukset ja selvitykset

18.10.2013 12.16

Eläkeläisten työnteko yleistynyt

Aiempaa useampi eläkeläinen työskentelee eläkkeen rinnalla. Eläkettä kartuttavaa työtä tekee vuositasolla 100 000 eläkkeensaajaa, selviää Eläketurvakeskuksen tuoreesta tilastoraportista.

– Työnteko kuuluu yhä useamman eläkeläisen arkeen. Jos osa-aikaeläkettä saavat lisätään mukaan, vuonna 2011 työtä tehneiden eläkkeensaajien määrä nousee sadasta tuhannesta yli 130 000:een, Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto toteaa.

Nyt ilmestynyt julkaisu on ensimmäinen, jossa tarkastellaan eläkkeen ja työn päällekkäisyyttä. Eläkkeellä ja työssä – tilastoraportti eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2011 kuvaa työeläkevakuutettua väestöä ikäryhmittäin. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen rekistereihin.

Vanhuuseläkeläisillä on edelleen työkykyä ja osaamista, jolle on kysyntää työmarkkinoilla. He tekevät työtä usein osa-aikaisesti ja epäsäännöllisesti. Vanhuuseläkeläisten työnteolle ei ole taloudellista pakkoa, koska suurin osa heistä saa selvästi keskimääräistä suurempaa työeläkettä.

Työnteko osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla on tavoitteiden mukaisesti yleistä. Tällöin työ on osa-aikaista ja säännöllistä. Kolme neljästä osaeläkettä saavasta tekee töitä.

Eläkeaikainen työ kartuttaa uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuosiansioista.

Lue lisää 


Palaa otsikoihin