Tutkimukset ja selvitykset

9.4.2014 8.15

FIBSin yritysvastuututkimus 2014: Yritykset hyötyvät vastuullisuudesta enemmän kuin uskovatkaan

Yhteiskuntavastuullisuus auttaa yrityksiä säästämään kustannuksia ja kasvattamaan myyntiä, mutta vastuullisuutta ei silti vielä täysin mielletä tulostekijäksi. Tämä käy ilmi Yritysvastuuverkosto FIBSin uusimmasta yritysten vastuullisuustoiminnan tavoitteita, keinoja ja vaikutuksia kartoittavasta tutkimuksesta. Tutkimusta varten haastateltiin 201 suuryrityksen toimitusjohtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa henkilöä.

Yritysvastuuverkosto FIBSin toinen TNS Gallupilla teetetty yritysvastuututkimus kertoo, että vaikka yritykset panostavat laajasti vastuullisuuteen, ja yritysjohtajien tietoisuus vastuullisuuden merkityksestä liiketoiminnan kannalta ja tahtotila ovatkin jo kohdallaan, ei vastuullisuutta vielä täysin nähdä tulokseen ja kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä.

Ympäristö olennaisin vastuullisuusteema - ihmisoikeudet ja kuluttaja-asiat vähiten tärkeitä

Ympäristö on edelleen yrityksille ylivoimaisesti olennaisin vastuullisuusteema, sitä pitää merkittävimpänä valtaosa (78 %)  tutkimuksen vastaajista. Vähiten olennaisina pidettiin ihmisoikeuskysymyksiä (15 %) ja kuluttajakysymyksiä (23 % vastaajista).

Kaikki yritykset panostavat henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen

Työelämän käytäntöjen osalta ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna, mutta kaikki yritykset panostavat tänä päivänä henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen, kun luku vuonna 2013 oli  95 prosenttia. Myös muut työelämän käytännöt työhyvinvoinnista työturvallisuuteen sekä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja monimuotoisuuden tukemiseen ovat lähes jokaisen yrityksen toiminnan keskipisteenä.

Lue lisää FIBS:n sivuiltaPalaa otsikoihin