Tutkimukset ja selvitykset

Helsingin yliopisto tuotteistaa ohjelmistoinnovaatiota pitkäaikaisen oppimistutkimuksen pohjalta

Digitalisaatio ja globalisaatio muokkaavat käytäntöjämme, kommunikointiamme ja ajatteluamme, joten vuorovaikutus-, innovointi-, ja ongelmanratkaisutaitojen merkitys korostuu entisestään. On löydettävä parempia tapoja kilpailla.

Tekesin rahoittama Engaging Working Culture – tutkimushanke (TUTL) tähtää kansainvälisille markkinoille.   Hankkeessa kehitetään ohjelmisto, jonka avulla työyhteisöt ja tiimit saavat toiminnallista tukea omien innovatiivisten tiedonluomisen käytäntöjen kehittämiseen.

Lue lisää tiedotteesta 

Lisätietoja hankkeesta www.helsinki.fi/engaging-working-culture


.


Palaa otsikoihin