Tutkimukset ja selvitykset

8.8.2014

Hyvä ilmapiiri ja joustot auttavat masennuksesta kärsivää nuorta jaksamaan työssä

Riittävä perehdytys tehtäviin, hyvä ilmapiiri, työn mielekkyys sekä työaikajoustot ehkäisevät nuorten masennusta ja lisäävät siitä kärsivien työssä jaksamista.

Työssä annetut haasteet ja vastuu puolestaan kasvattavat itsetuntoa ja luottamusta omaan osaamiseen. Työelämäkokemukset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen niin työuran kuin mielenterveydenkin osalta.

Nämä havainnot tulivat esiin tutkimuksessa, jossa selvitettiin, mitä työpaikoilla voidaan tehdä nuorten työntekijöiden masennuksen ehkäisemiseksi tai tukea masennuksesta kärsivien työssä jaksamista. Tutkimusta varten haastateltiin 21-33-vuotiaita masennuksen kokeneita ja työelämässä mukana olleita nuoria aikuisia.

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman tutkimuksen teki Itä-Suomen yliopisto.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta


Palaa otsikoihin