Tutkimukset ja selvitykset

10.2.2014 13.14

Lähijohtajuus ja työntekijöiden hyvinvointi kietoutuvat toisiinsa

Työpaikoilla tulisi edistää paitsi johtamisen oikeudenmukaisuutta myös sitä, että työntekijät pystyisivät irrottautumaan työstään vapaa-ajallaan. Lisäksi työyksikön yhteiset tavoitteet sekä jokaisen osallistumista tukeva ja toiminnan kehittämiseen suuntautuva ilmapiiri ovat merkittäviä tekijöitä hyvinvointia edistävän johtajuuden näkökulmasta.

Näihin tuloksiin päätyi Tampereen yliopiston psykologian laitos tutkittuaan vuosina 2010–2013 lähijohtamisen ja työntekijöiden hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Työsuojelurahasto tuki tutkimusta määrärahalla.

Tutkimus toteutettiin samanaikaisesti Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa, ja tämän ansiosta voitiin tarkastella maiden välisiä eroja tutkituissa ilmiöissä, joita olivat johtajuus, työn vaatimukset ja voimavarat sekä hyvinvointi.

Lisäksi selvitettiin suomalaisten työntekijöiden ja lähiesimiesten arvioiden eroja ja työntekijöiden arvioissa tutkittujen ajankohtien välillä tapahtuneita muutoksia. Ruotsissa ja Saksassa toteutetun intervention tulokset raportoidaan konsortioraportissa.

Lue lisää Työsuojelurahaston sivuiltaPalaa otsikoihin