Tutkimukset ja selvitykset

12.9.2018 15.36

OKM Selvitys: Työlakien velvoitteiden tunnistamisessa ja toimeenpanossa puutteita elokuva- ja teatterialoilla

Selvitys häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta elokuva- ja teatterialoilla luovutettiin kulttuuriministeri Sampo Terholle 12. syyskuuta.

Ministeri Sampo Terho asetti huhtikuussa 2018 OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetojan selvittämään häirintää sekä muuta epäasiallista kohtelua elokuva- ja teatterialoilla. Paanetoja luovutti selvityksensä 12. syyskuuta.

- Selvityksestä käy selvästi ilmi, että ilmiö on olemassa ja se on vakava. Työlakien velvoitteiden tunnistamisessa, riskien ennaltaehkäisyssä sekä vastuu- ja valtasuhteissa on epäselvyyttä. Nykyisen toimintakulttuurin ja -rakenteen on muututtava. Elokuvan ja teatterin alalla työnantajina toimivien, ovat ne sitten esim. tuottajia tai teatteriryhmiä ja -taloja, on vielä nykyistä paremmin ymmärrettävä vastuunsa ja velvoitteensa, samoin kuin työtekijöiden on tärkeää tietää oikeutensa. Myös valtion on toiminnan rahoittajana kannettava oma vastuunsa, sanoo ministeri Sampo Terho. 

Selvityksessä esitetään useita toimenpiteitä, jotka liittyvät muun muassa alojen sisäisen toiminnan kehittämiseen, vastuiden, velvoitteiden ja oikeuksien selkeyttämiseen sekä luottamuksellisen yhteistyön vahvistamiseen. Toimenpide-ehdotuksia saavat opetus- ja kulttuuriministeriö, työnantajana toimivat tuotantoyhtiöt ja teatterit, Suomen elokuvasäätiö, oppilaitokset ja työmarkkinaosapuolet.

- On selvää, ettei valtion rahoituksella voida tukea toimintaa, johon liittyy syrjintää, seksuaalista häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.  Pidän tärkeänä sitä, että valtion tuen saaja on hoitanut ja hoitaa työnantajavelvoitteensa asianmukaisesti. Tähän asiaan tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota päätöksiä tehtäessä, ja sitä varten luodaan myös seurantamekanismi. Tähän työhön ryhdytään heti, Terho sanoo.

Lue lisää: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-tyolakien-velvoitteiden-tunnistamisessa-ja-toimeenpanossa-puutteita-elokuva-ja-teatterialoilla


Palaa otsikoihin