Tutkimukset ja selvitykset

24.3.2014 8.50

Organisaation oppimisessa aineettomat tulokset ovat aluksi tärkeimpiä

Organisaatiossa oppimisen tulokset ruokkivat toisiaan ja muodostavat jatkumon, joka ylläpitää oppimisen polkua.Muutoksen alkuvaiheessa oppimisen tuloksista tärkeimpiä ovat aineettomat tulokset: esimerkiksi kommunikaatio, asioiden visualisointi, kokonaisuuden hahmottaminen ja yhteinen ymmärrys. Vasta oppimisen polun seuraavissa vaiheissa syntyy aineellisia tuloksia, kuten uusia innovaatioita ja tehokkaampia toimintatapoja.

Perinteisesti on ajateltu, että oppimisen mahdollistajat rakentavat oppimisen polun, jonka seurauksia tulokset ovat. Oppiminen näyttää kuitenkin rakentuvan edellisen päälle, oppimisen tuloksesta toiseen.<

Näihin tuloksiin päätyi tekniikan lisensiaatti Päivi Haho väitöstutkimuksessaan, jonka nimi on suomeksi Oppimisen mahdollistajat, oppimisen tulokset, oppimisen polku ja niiden suhde organisaation oppimisessa ja muutoksessa.

Lue lisää Työsuojelurahaston sivuilta

Palaa otsikoihin