Tutkimukset ja selvitykset

25.8.2016

Runsas istuminen kuormittaa korkeasti koulutettujen nuorten aikuisten terveyttä

Koulutusaste on yhteydessä nuorten aikuisten liikunnan määrään ja tapoihin, osoittaa tuore tutkimus, jossa liikkumista mitattiin lantiolla pidettävällä liikemittarilla. Rasittavamman liikunnan (vähintään reipas kävely) osalta tulokset olivat linjassa aiempien tutkimusten kanssa: korkeammin koulutetut liikkuivat enemmän.

 Sen sijaan liikkumattoman ajan ja kevyen fyysisen aktiivisuuden suhteen tutkimus paljasti terveysriskin korkeasti koulutetuilla nuorilla aikuisilla. Tutkimuksen tulosten mukaan korkeasti koulutettujen terveyttä kuormittaa runsas paikallaanolo ja kevyen liikunnan vähäinen määrä erityisesti arkipäivisin.

– Korkeasti koulutetut päätyvät usein istumatyöhön. Liikemittarit osoittivat, että korkeasti koulutetut ovat paikallaan, siis useimmiten istuvat, arkipäivisin niin paljon, että sen voidaan sanoa olevan jo riski terveydelle, arvioi tutkija Marko Kantomaa.
– Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu erittäin runsaan istumisen olevan yhteydessä mm. sydän- ja verisuonitauteihin ja tiettyihin syöpätyyppeihin. Kevyen liikunnan vähäisyys taas kertoo siitä, että istumista ei tule tauotettua päivän aikana.

Istumatyön tauottaminen ja arkiaktiivisuuden lisääminen tärkeää

Suomalaisten istumisen vähentämiseen tähdätään kansallisilla suosituksilla, jotka sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi viime vuonna. Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on juuri julkaissut maksuttoman materiaalin Tauko paikallaan!, joka kannustaa pohtimaan omia arkisia valintoja liikkeen lisäämiseksi. Materiaali tarjoaa vinkkejä istumisen tauottamiseen ja arkiaktiivisuuden lisäämiseen runsaasti istumista sisältävissä ammateissa.

– Joissakin ammattiryhmissä istumisen määrä on erityisen suurta, esimerkiksi juuri toimisto- ja näyttöpäätetyötä tekevillä, kertoo Kunnossa kaiken ikää -ohjelman ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen.
– Uuden materiaalin tarkoituksena on antaa ideoita ja herättää ajatuksia siitä, miten omia toimintatapoja voisi muuttaa ja saada omasta arjesta aktiivisempaa ja vähemmän istuvaa.

Lue lisää tiedotteesta 25.8.2016 / LIKES-tutkimuskeskusPalaa otsikoihin