Tutkimukset ja selvitykset

21.10.2014 11.46

Suomalaisyritykset ovat työelämäkäytännöiltään moderneja, mutta innovatiivisuudessa on toivomisen varaa

Eurooppalaisen yritystutkimuksen (ECS 2013) mukaan suomalaisyritykset edustavat Euroopan huippua monien modernien työelämäkäytäntöjen soveltajina. Myös henkilöstön valmius osallistua työnsä ja yrityksensä toiminnan kehittämiseen on suurta. Suomalaisyritykset ovat kansainvälisessä vertailussa hyvin aktiivisia tuotantoprosessien, toimitusketjujen ja organisaatioidensa uudistajia.

 Sen sijaan niiden suomalaisyritysten osuus, jotka ovat viime vuosina myös uudistaneet tuotteitaan ja palveluitaan, ei ole eurooppalaisessa vertailun perusteella erityisen suuri. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että Suomessa tarvitaan kilpailukyvyn parantamiseksi jatkossa entistä enemmän panostuksia ennen kaikkea uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Henkilöstön aktiivinen osallistuminen tähän on tärkeää.Yhteyshenkilö: Tuomo Alasoini, etunimi.sukunimi@tekes.fi

Palaa otsikoihin