Tutkimukset ja selvitykset

20.1.2014

Tilastokeskus tutkii maahanmuuttajia

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen (UTH) tiedonkeruu on käynnistynyt 13.1.2014. Kyseessä on suurin Suomessa tehty koko maahanmuuttajataustaiseen väestöön kohdistuva tutkimus.

Haastattelututkimuksen tiedonkeruun tekee Tilastokeskus, ja keruu kestää koko tämän vuoden. Tutkimuksen toteuttavat Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Työterveyslaitos.

"Aikaisemmissa maahanmuuttajatutkimuksissa on saatu tietoa yksittäisistä kieli- tai kansalaisuusryhmistä. Tämän UTH-tutkimuksen avulla voidaan arvioida koko ulkomaista syntyperää olevan väestön työmarkkinatilannetta, terveyttä ja hyvinvointia ja verrata sitä koko väestön tilanteeseen", kertoo yliaktuaari Liisa Larja Tilastokeskuksesta.

"Tällä hetkellä väestötasoista tietoa on saatavilla niukasti, sillä suurimmissa väestötutkimuksissa maahanmuuttajia on otoksissa niin vähän, että maahanmuuttajista ei voida saada luotettavia tuloksia. Riskinä on, että väestöryhmien väliset erot hyvinvoinnissa jäävät havaitsematta."

Lue lisää Tilastokeskuksen sivuilta
Palaa otsikoihin