Tutkimukset ja selvitykset

18.5.2017 13.13

Tutkimus: Suomalaistyöntekijöitä houkuttelee kotimainen työnantaja

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksesta selviää, että suomalaistyöntekijät työskentelisivät mieluiten kotimaisessa yrityksessä. Työntekijän ja työnantajan välillä on kuitenkin näkökulmaero: siinä missä kaksi kolmasosaa vastaajista pitää työnantajan kotimaisuutta tärkeänä vetovoimatekijänä työntekijän näkökulmasta, työnantajan näkökulmasta työnantajan kotimaisuutta houkuttelevana piti vain reilu kolmannes.

Suomalaisen Työn Liiton teettämä tutkimus paljastaa selviä eroja siinä, mitä suomalaistyöntekijät ja -työnantajat arvostavat. Kaksi kolmesta (66 %) työntekijästä pitää työnantajan kotimaisuutta vähintään tärkeänä ominaisuutena, kun työnantajista sitä pitää vetovoimatekijänä vain hieman yli kolmannes (39 %).

Kotimainen palveluyhtiö Palmia on halunnut tuoda esiin juuriaan ja rooliaan suomalaisen yhteiskunnan rakentajana olemalla mukana Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland -kampanjassa, jonka tavoitteena on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan. Palmian palveluilla on Avainlippu-merkki ja yhtiön kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia.

”Palmiassa olemme huomanneet, että kotimaisuuteen liitetään työnantajuuden näkökulmasta sosiaalinen vastuu ja inhimillisyys”, Palmian henkilöstöjohtaja Sanni Alajääski kertoo. ”Meitä pidetään vakaana työnantajana. Kaikenikäisessä ja kymmeniä eri kansallisuuksia edustavassa henkilöstössämme näkyy, että suomalaisuus on myös erittäin monimuotoista: eri kulttuuritaustoista tulevat työntekijämme rakentavat omalta osaltaan suomalaisuutta ja suomalaista palvelutyötä. Me työnantajana puolestamme tarjoamme alustan, jonka kautta integroitua yhteiskuntaamme.”

Tulevaisuuden työelämän muuttuvat vaatimukset

Tutkimus paljasti poikkeavuuksia siinä, mitä ominaisuuksia osapuolet arvostavat työntekijöissä eniten. Työntekijät itse näkivät tärkeimpinä ominaisuuksina moniosaajuuden (51 %), joustavuuden työaikojen ja työn muotojen suhteen (43 %) sekä tahdon kehittyä (38 %). Työnantajat näkivät työntekijöiden tärkeimpinä ominaisuuksina tahdon kehittyä (55 %), joustavuuden työaikojen ja työn muotojen suhteen (48 %) sekä muutosvalmiuden (45 %).

”Työelämä elää parhaillaan muutoksessa, jossa digitalisaatio ja työn uudet muodot vaikuttavat perinteisiin malleihin. Yhteiskunnan tulee tunnistaa muutos ja panostaa tulevaisuuden työntekijöihin, siis nuoriin, tarjoamalla tulevaisuuden töiden vaatimaa osaamista vastaavaa koulutusta. Made by Finland -tutkimuksemmekin mukaan suomalaiset pitävät koulutusta (38 %) kaikkein tärkeimpänä Suomen menestystekijänä tulevaisuudessa”, kommentoi Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

Tulevaisuudessa työn luonne tulee muuttumaan, ja se on tunnistettu esimerkiksi ammatillisen koulutuksen reformia luotaessa. Palmiassa ajatellaan, että palvelualalla moniosaajuus korostuu nyt ja tulevaisuudessa.

”Palvelualoilla työtehtävien tehokas hoitaminen vaatii tulevaisuudessa työntekijöiltä moniammatillista otetta työntekoon”, Alajääski kommentoi. ”Näemme asiakastarpeen muutoksen, jossa palveluntuottajalta vaaditaan joustavuutta työkohteessa olevan henkilöstön työpanoksen ohjauksessa. Työntekijän turvatekninen osaaminen voi esimerkiksi korostua kiinteistöhuoltajan tehtävissä asiakkaan erityistarpeiden mukaisesti. Tällaisiin osaamisvaateisiin ei ole helppo vastata ilman vahvaa ammattiosaamista ja alan tutkintoja.”

Lue lisää Suomalaisen Työn Liiton sivuilta
Palaa otsikoihin