Tutkimukset ja selvitykset

Työhyvinvoinnista on tulossa osa johtamista

Suomalaiset yritykset ovat jatkaneet kaikissa kokoluokissa hyvää kehitystä työhyvinvoinnin johtamisessa. Yhä useammin työhyvinvointi on otettu osaksi liiketoiminnan johtamista ja esimiehille on määritetty työhyvinvoinnin huomioivat tavoitteet, vastuut ja mittarit. Tiedot käyvät ilmi Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014 -tutkimuksesta, joka julkaistiin jo viidettä kertaa.

Työhyvinvointi on otettu yhä useammin mukaan johdon ja henkilöstöhallinnon (HR) prosesseihin, kuten strategiatyöhön, esimieskoulutuksiin ja kehityskeskusteluihin. Nämä kaikki luovat vahvan pohjan strategisen hyvinvoinnin pitkäjänteiselle kehittämiselle. Strategisen hyvinvoinnin tavoitteellisuus, esimiehille määritetty vastuu ja mittaaminen ovat kehittyneet myönteisesti vuosien 2009–12 tasoon verrattuna.

– Strateginen hyvinvointi on liiketoimintaa tukeva osa työhyvinvointia. Sen rinnalle voidaan hahmottaa yksilöllinen työkyvyttömyysriskin vähentämiseen tähtäävä työkykyjohtaminen, kertoo työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja Ossi Aura Terveystalosta.

Strateginen hyvinvointi koostuu neljästä osa-alueesta: hyvinvoinnin strateginen perusta, hyvinvointi johdon toiminnoissa, esimiestyö ja HR:n toiminnot sekä työhyvinvoinnin tukitoiminnot. 

Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta

Palaa otsikoihin