Tutkimukset ja selvitykset

7.2.2014 14.09

Työolobarometri: Oppiminen, tasapuolinen kohtelu ja joustot lisääntyneet työpaikoilla

Työntekijät kokevat oppivansa työssä uutta entistä enemmän. Myös joustavuus ja tasapuolinen kohtelu työpaikoilla ovat lisääntyneet. Toisaalta työpaikoilla on paljon muutoksia, ja työtahti on nopea. Tiedot käyvät ilmi vuoden 2013 työolobarometrin ennakkotiedoista, jotka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 7.2.2014. Barometri kuvaa työelämän laadun kehitystä palkansaajien näkökulmasta.

Suurin osa eli 81 prosenttia palkansaajista mielsi työpaikkansa sellaiseksi, että siellä voi jatkuvasti oppia uutta. Yli puolet eli 57 prosenttia oli osallistunut työnantajan kustantamaan koulutukseen viime vuonna. Osuudet ovat nousseet 2000-luvulla. Oppimismahdollisuuksiin vaikuttavat kuitenkin työntekijän asema ja ala: korkeammin koulutetut yleensä osallistuvat enemmän koulutuksiin kuin esimerkiksi teollisuuden työntekijät.

Muutokset työtehtävissä tai -menetelmissä sekä reipas työtahti ovat yleisiä: miltei 60 prosentilla palkansaajista oli muutoksia omalla työpaikalla viimeisen vuoden aikana. Joustavan työajan järjestelmät ovat yleistyneet vajaan kymmenen vuoden kuluessa, ja etätyökin on kasvattanut suosiotaan edellisvuodesta.

Tasapuolinen kohtelu sekä avoimuus ja luottamus johdon ja työntekijöiden välillä ovat parantuneet useimpien palkansaajien mielestä. Vuonna 2013 näistä oli samaa mieltä liki 80 prosenttia vastaajista.

 Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön sivuiltaPalaa otsikoihin