Tutkimukset ja selvitykset

6.11.2013 13.35

Työyhteisöllä keskeinen merkitys maahanmuuttajien työssä onnistumiselle

Työterveyslaitoksen toteuttama Maahanmuuttajan onnistuminen työssä -hanke (2010-2013) tutki venäläis-, kurdi- ja somalialaistaustaisten maahanmuuttajien työssä onnistumista ja onnistumista edistäviä tekijöitä. Hankkeen aineistona oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämä, Suomen oloissa ainutlaatuinen määrällinen haastatteluaineisto

Tutkimus paikansi keskeisiä voimavaratekijöitä, jotka tukevat maahanmuuttajien työssä menestymistä.  Tulokset  kertovat  erityisesti  työyhteisöllisten  tekijöiden  keskeisestä  merkityksestä: työyhteisön avoimuus, onnistunut työhön perehdyttäminen, toimiva esimiestyö ja työtovereilta saatava tuki olivat erityisen olennaisia. 

Tutkimuksen tulokset on raportoitu Maahanmuuttajan onnistuminen työssä -julkaisussa, joka löytyy Työterveyslaitoksen sivuilta

 


Palaa otsikoihin