Yleiset uutiset

2.12.2016 14.03

Konsultoivan työotteen äärellä Työelämä 2020 -verkostotapaamisessa

”Työelämän kiihtyvä tahti tuottaa tilanteita, joissa ratkaisua edistetään parhaiten hidastamalla!” Näin kiteyttivät konsultoivan työotteen tilausta työelämässä Metanoia instituutin kouluttajat, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja Marianne Tensing ja organisaatioanalyytikko, psykologi Risto Puutio.

– Sirpaleistuvan arkityön ja kiihtyvän tahdin kanssa painivat työntekijät ja varsinkin esimiehet. Samalla ratkottavat ongelmat ovat yhä useammin systeemitason kysymyksiä, joiden ymmärtäminen vaatii moninäkökulmaista kuuntelua, strategista ajattelua ja asioiden välisten yhteyksien ja suhteiden tarkastelua, sanoo Marianne Tensing.Risto_ja_Marianne

– Pinnallistuvaan, nopeatahtiseen työhön konsultoiva työote tuo vastapainoksi viipyilevän ja asioiden syvempiä merkityksiä etsivän ajattelun, hän lisää.
 
Verkostotapaamisessa päästiin myös harjoittamaan konsultoivan työtavan edellyttämiä taitoja; paneutuvaa kuuntelua, keskustelun yksityiskohtien havainnointia ja asioiden välisten suhteiden tutkimista.

– Tämä oli minulle rauhallisin hetki tänään, kaipaankin tämänkaltaista, oli tilaa ajatella, toteaa yksi osallistujista.

– Työelämän arjessa tämänkaltaisia pysähtymisen paikkoja on harvoin, sanoo toinen tapahtumana osallistujista.

– Voimme puhua uudenlaisesta työelämätaidosta, kyvystä tarkastella asioita suhteessa kokonaisuuksiin ja kyvystä kuunnella sekä poimia keskusteluiden synnyttämää uutta tietoa, sanoo Risto Puutio. Risto_Puutio

– Tällaista tietoa tarvitaan itseorganisoitumisen ymmärtämiseen ja eteenpäin vievien päätösten tekemiseen, hän lisää. Ja sitähän työelämämuutokset tällä hetkellä vaativat.
 
Työpajassa käytiin läpi konsultoivan työtavan periaatteita ja harjoiteltiin paneutuvan kuuntelun, tutkimisen ja erittelevän havainnoinnin käytäntöä.

Tensing ja Puutio tiivistävät konsultoinnin periaatteet viiteen kohtaan:
1.    Perusta toimintasi tarkoitukseen, johon suhteessa asiaa katsot.
2.    Paneudu kuunteluun tarkasti omista pyrkimyksistäsi luopuen.
3.    Pidä keskustelu avoimena ja poimi hiljainen tieto kokemuksista, toiminnan kuvauksista ja ilmaisuista sekä havainnoista.  
4.    Tarkastele merkityssuhteita – asioiden niveltymistä toisiinsa ja suurempaan kokonaisuuteen.
5.    Pidättäydy ratkaisujen tarjoamisesta, luota siihen, että keskustelu tuottaa uusia näkökulmia, joiden pohjalta myös ratkaisut löytyvät.

Teksti: Risto Puutio ja Marianne Tensing
Kuvat: Henni-Liisa Kirjavainen

Palaa otsikoihin