Yleiset uutiset

26.10.2017 10.50

Made by Finland: Digiloikka onnistuu, kun henkilöstö ja asiakkaat otetaan huomioon

Neljäs Made by Finland -kampanjan aluetapahtuma järjestettiin tiistaina 24.10. Tampereella. Suomi 100 -vuoden kunniaksi lanseeratun kampanjan tavoitteena on korostaa suomalaisen työelämän vahvuuksia ja jakaa positiivisia yritysesimerkkejä. Kampanja perustuu Työelämä 2020 -hankkeen työelämäbrändityöhön, jonka mukaan Suomen vahvuuksia ovat osaaminen, turvallisuus ja yhteistyö.

Tällä kertaa tapahtumassa esitetyt puheenvuorot käsittelivät digitalisaatiota yritysten ja julkisen sektorin toiminnassa. Tapahtuman ensimmäisellä puoliskolla kuultiin avauksia julkisten palvelujen muuttuvasta roolista digitalisoituvassa yhteiskunnassa, kun iltapäivän jälkimmäisessä osuudessa keskityttiin digitalisaation tarjoamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin yritysten ja henkilöstön näkökulmasta.

Digitalisaatio vapauttaa vanhus- ja terveyspalvelujen resursseja


Tampereen pormestari Lauri Lyly mainitsi aloituspuheenvuorossaan digitalisaation olevan vahvasti läsnä Tampereen palvelulupauksessa. Lylyn pormestariohjelman tavoitteena onkin, että digipalvelut olisivat valtaosalle tamperelaisista ensisijainen palvelumuoto vuoteen 2025 mennessä. Tätä tavoitetta edistävän Omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -hankkeen Mari Lahtinen jatkoi esittelemällä hankkeen etenemistä ja sen vaikutuksia terveysalan ammattilaisten ja asiakkaiden arkeen.

Lauri Lyly Made by Finland Tampere pieni
Tampereen pormestari Lauri Lyly


ODA-hankkeessa mukana olevat kunnat rakentavat sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaan itse- ja omahoitoa tukevien sähköisten palvelujen kokonaisuutta, joka tulee SOTE-uudistuksen myötä olemaan kaikkien kuntien ja sairaanhoitopiirien hyödynnettävissä. Palvelukokonaisuus tuo yhteen potilas- ja asiakastietojärjestelmien tiedot, asiakkaan itse tallentamat arviot ja seurantatiedot. 

Lahtisen mukaan asiakas hyötyy siitä, että saa kaiken itseään koskevan datan käyttöönsä ja voi tulevaisuudessa lisätä järjestelmään vaikkapa aktiivisuusrannekkeensa tietoja.  Ammattilaisille taas jää rutiinien vähetessä enemmän aikaa aitoihin asiakaskohtaamisiin ja vapautuneita resursseja voidaan kohdistaa heihin, jotka niitä eniten tarvitsevat.

Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solita Oy on mukana toteuttamassa ODA-hanketta. Solitan liiketoimintajohtaja Lauri Heleniuksen puheenvuoro tutustuttikin yleisön julkisten palvelujen tulevaisuuteen. Heleniuksen mukaan loppukäyttäjien hyödyntäminen palvelujen arvioinnissa on jo vahvasti tätä päivää. Tulevaisuuden kehityssuuntana Helenius pitää esimerkiksi palvelujen piteneviä elinkaaria: uudet järjestelmät voivat ottaa huomioon jopa vuosien takaiset tapahtumat.

Konkreettisen esimerkin digiloikan ottaneesta sosiaali- ja terveysalan työpaikasta seminaariväelle tarjosi Viola-kotiyhdistys ry ja sen toiminnanjohtaja Niina Lahti. Lahti kertoi Viola-kotiyhdistyksen hakeneen Työsuojelurahaston avustusta ja lähteneen kehittäjäkumppanuuteen uusien ICT-palveluntarjoajiensa kanssa. ELY-keskuksen tarjoamalla Täsmä-koulutuksella henkilökunnalle taas tarjottiin esimerkiksi markkinoinnin ja sisäisen yrittäjyyden koulutusta.

Koulutuksen myötä henkilöstön asiakasymmärrys ja toisaalta myös johdon ymmärrys henkilöstön kiinnostuksen kohteista ovat parantuneet organisaatiossa. Myös asiakkaat hyötyvät uusista digitaalisista ratkaisuista, kuten sähköisestä kirjaamisesta, sillä ne ovat auttaneet pääsemään eroon hoitajien muistinvaraisuudesta ja parantaneet omaisten mahdollisuutta osallistua hoitotiedon tuottamiseen.

Luottamuksen kulttuuri luodaan teoilla


Kahvitauon jälkeen lavan ottivat haltuun korjausrakentamisyritys Asua Group Oy:n toimitusjohtaja Jarno Hämäläinen ja joukkueenjohtaja Markus Koskinen. Yrityksen missiona on rakennusalan vanhentuneiden toimintatapojen uudistaminen. Kaksikon mukaan alalla vallitsee luottamuksen puute, ja he vitsailivatkin auton perävalojen olevan rakennustyömaan yleisin näky.

Made by Finland Tampere Asua pieni
Asua Groupin Jarno Hämäläinen ja Markus Koskinen


ESR-rahoitteisen kehitystyön tuloksena syntyi ASUA Mobiili -sovellus, jonka avulla asiakkaat voivat seurata työn etenemistä ja kustannuksia reaaliajassa työntekijöiden lähettämien kuvien ja viestien välityksellä. Luottamuksen ja läpinäkyvyyden lisäämisen ohella sovellus virtaviivaistaa myös itse remontointiprojektia, sillä asiakkaan toiveiden ei välttämättä tarvitse kulkea työnjohdon kautta.

– Ottakaa ensimmäinen askel jo huomenna, Koskinen neuvoo digitalisaation haltuunotossa.

ALSO Finland Oy:n Talent and Culture Lead Ilari Lipsonen haastoi Hämäläisen ohjeen ja kannusti yrityksiä pysähtymään hetkeksi digiloikan äärelle. Loikkaamisen sijaan Lipsonen suositteli ottamaan tipuaskelia, sillä ilman selkeää suuntaa työntekijät voivat kokea tulleensa heitteille jätetyksi, mikä puolestaan johtaa usein tarpeettomaan vastakkainasetteluun johdon ja työntekijöiden välillä. Onkin tärkeää kuunnella ja osallistaa työntekijöitä jo digiloikkaa suunnitellessa.

Merja Fischer Made by Finland Tampere pieni
Starian Merja Fischer


Staria Oy:n johtaja Merja Fischer muistutti robotisaatiota ja työn murrosta käsittelevässä esityksessään, että robottien kyky tehdä asioita on erilainen kuin ihmisen. Työntekijöiden motivaatio lisääntyy ja työn merkityksellisyys korostuu, kun työstä voidaan poistaa turhat rutiinit digitalisaatiota ja robotisaatiota hyödyntämällä. Fischer painotti erityisesti työntekijöiden muutoskyvykkyyttä ja luottamuksen merkitystä työpaikoilla.

– Luottamuksen kulttuuri luodaan teoilla, ei sanoilla: hyväksytään epäonnistumiset, otetaan riskejä, uskalletaan sanoa, Fischer tiivistää.

Ohjelman päätti innovaatioyritys Ideascoutin toimitusjohtaja Pekka Ketolan yhteenveto, jossa osallistujilta tapahtuman aikana kerätyt – digitaalisesti, tietenkin! – kommentit oli koostettu kymmeneksi konkreettiseksi kehitysaskeleeksi digitalisaation tielle.

Digitalisaation ABC – Pekka Ketolan vinkit:


1. Mieti osaamisen digijohtamisen periaatteet. Luo oma digivisio.
Huolehdi, että osaamista voi kehittää ja osaajat voivat kehittyä.

2. Johda muutosta ja digitalisointia. Varaudu vauhtiin ja nopeaan kehitykseen. Myös työn mielekkyys vaatii johtamista.

3. Hyödynnä mahdollistajia. Alustataloudessa bisnestä luodaan uudella tavalla. Mieti, mitä kaikkea erilaiset kumppanuudet tai vaikkapa kaupunki voi mahdollistaa: avointa dataa, rahoitusta jne.

4. Ymmärrä ja seuraa mikä muuttuu. Pidä silmät, korvat ja netti auki. Kiinnitä huomiota erityisesti asiakastarpeisiin, markkinoihin ja teknologioihin.

5. Ymmärrä palveluiden elinkaari. Huolehdi palvelun ja datan elinkaaresta.

6. Selkeytä ja yksinkertaista toimintaa digitalisoinnin avulla. Punnitse, onko järkevämpää luoda uutta vai kehittää vanhaa. Digitalisointi ei saa monimutkaistaa asiakkaan tai sinun elämääsi.

7. Luo ja hallitse strategista ja operatiivista tietoa. Ota vastuu hallitsemastasi tiedosta. Miten asiakas saa esimerkiksi käyttää itseään koskevaa tietoa?

8. Huolehdi palvelun käytettävyydestä. Kehitä yhdessä käyttäjien ja viiteryhmien kanssa.

9. Varaudu siihen, että kaikilla ei ole digitaitoja. Henkilökohtainen tuki on myös tarpeen.

10. Ota ensimmäinen askel nyt. Tee kokeilu!


Puhujien esitykset löytyvät kampanjan sivuilta.

Seuraava Made by Finland -tapahtuma järjestetään Jyväskylässä keskiviikkona 15.11.2017.


Teksti ja kuvat: Iina Vilén


Palaa otsikoihin