Yleiset uutiset

4.10.2017 11.06

Made by Finland menestystarinat: Tehdään Savossa, myydään maailmalla

Kuopiossa järjestetyssä kolmannessa Made by Finland -alueseminaarissa kuultiin jälleen yritysten menestystarinoita

Kolmessa yrityspuheenvuorossa kuultiin savolaisten yritysten kasvun mahdollisuuksista ja rajoituksista. Arktisen luonnon raaka-aineista alkoholia valmistava Lignell & Piispanen Oy on lähtenyt tavoittelemaan kansainvälisiä markkinoita toimitusjohtaja Harri Nylundin johdolla. Nylund totesi omassa puheenvuorossaan, että jo perinteikäs kuopiolainen yritys päätti laittaa toimintaansa uusiksi ja päivittää tuoteportfoliotaan. Parhaiten se onnistui niin, että henkilöstö ja asiakkaat otettiin prosesseihin mukaan.

nylund
Suurin este muutokselle on tyytyväisyys nykytilaan, kertoi Harri Nylund.

 
Nylund kertoi inspiroituneensa Vincit Oy:lta opitusta toimintatavasta, jossa esimiehet hävitetään ja kaikki ottavat vastuuta tekemisistään. Alun epävarmuuden jälkeen samanlainen muutos ajettiin onnistuneesti läpi myös Lignell & Piispasen tehtaalla. Nylund korostikin, että kaikki perustuu yhteiseen osaamiseen ja tekemiseen. Henkilöstö mahdollistaa muutoksen, sillä yksin ei voi toimia.
 
Tärkeää kasvun kannalta on myös ratkaisevan askeleen ottaminen huolimatta siitä, saako ympäriltä välttämättä pelkkää kannustusta, Nylund tiesi kertoa omasta kokemuksestaan.

Koko puheenvuoron pääset katsomaan täältä.

Kielitaitoisia vientiosaajia ja käsityötaitoisia kaiutinrakentajia

Suurin kasvua rajoittava tekijä Lignell & Piispaselle on tällä hetkellä osaavien vientimyyjien puute. Tarvitaan kielitaitoa, osaamista ja markkinoiden tuntemusta, jotta voi uskaltaa lähteä myymään tuotteita kansainvälisille markkinoille. Iisalmessa pääkonttoriaan pitävä, huippuluokan äänentoistolaitteita rakentava Genelec Oy tarvitsee myös osaajia. Genelecin tuotteet tehdään Iisalmessa ja myydään maailmalla. Kansainvälistyminen on ollut Genelecille ainoa selviytymiskeino yrityksen perustamisesta lähtien, ja tuotteista 80 prosenttia menee vientiin. Kansainvälisiä osaajia Iisalmeen houkuttelee vahva ja laadukas brändi.
 
Perineisen käsityöosaamisen häviäminen huolestuttaa kuitenkin Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghiania. Nykyaika irtaannuttaa ihmisen konkreettisesta työstä ja käsityöstä. Mekaaninen työ ja taito tehdä töitä käsillä ovat edelleen tärkeitä, vaikka hallussa olisikin kaikki maailman huipputyökalut. Genelecillä yhdistetään perinteistä prototyyppitekemistä, mikä vaatii käsityötaitoa ja mallinnusta ja siten päästään parhaaseen tulokseen. Pelkkä tietokonemallinnus ei vielä riitä maailmanluokan äänentoistolaitteiden rakentamiseen.

Katso Genelecin puheenvuoro täältä.

Toimenkuvan muokkaaminen motivoi

Lääketieteellisiä mittalaitteita keuhkosairauksiin toteuttavalle Medikrolle yrityksen kasvu on tuonut muutoksia henkilöstön toimenkuviin ja osaamispotentiaaliin. Yritys on kulkenut monien vaiheiden läpi yhden ihmisen ideasta 30 työntekijän kehittyneeseen organisaatioon.

Medikron toimitusjohtaja Tuukka Eloranta kuvasi omassa puheenvuorossaan yrityksen vaiheita henkilöstöratkaisujen näkökulmasta. Alussa kuusi ihmistä työskenteli leveällä osaamisalueella ja hoiti laajoja tehtäväkuvia. Kasvun myötä yrityksessä alettiin kaivata enemmän erikoisosaamista, jolloin osaamisalueet kapenivat ja siirryttiin tehtäväkohtaiseen asiantuntijuuteen. Jälleen oli kasvun aika, kun huomattiin, ettei erityisasiantuntijuudelle ollut riittävää leveyttä, vaan esimerkiksi lomien aikaan tärkeitä lenkkejä puuttui ketjusta.

Nyt, kun yritys on kasvanut edelleen 30 hengen organisaatioksi, yrityksestä löytyy sekä leveyttä että osaamista. Yrityksessä voidaan valita yksittäisiä osa-alueita, joita kehittää. Osan työntekijöistä on edelleen tärkeää erikoistua, kun työtehtävä vaatii sitä, mutta monipuolisuutta hakeville ihmisille voidaan tarjota mahdollisuus tulla generalisteiksi. Medikrolla on mahdollisuus luoda projekteja, joissa on yleis- ja erikoisosaajia. Kaikkien ei tarvitse edelleenkään osata kaikkea, mutta projektien vetäjät ymmärtävät kokonaisuuden. Toimitusjohtaja Eloranta korostikin, että tausta mahdollistaa oppimisen, mutta asenne ratkaisee.
 
Eloranta toteaakin, ettei kannata mennä laatikoihin, vaan miettiä kuinka henkilöstöä voidaan motivoida toimenkuvaa muokkaamalla. Kasvu tarjoaa koulutusmahdollisuuksia henkilöstölle, mikä tuo uutta osaamista ja ideoita yhtiölle, henkilöstö voi saada mielekkäämmät toimenkuvat ja suunnata ydinosaamisen suuntauksen olennaiseen.
 
Katso Tuukka Elorannan puheenvuoro täältä.

Ymmärrämmekö työn tulevaisuutta?

Yritysten puheenvuorojen lisäksi Kuopiossa kuultiin myös Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäistä, joka toi omat  terveisensä alueen yrittäjille. Hän korosti yhteistyön merkitystä ja valoisia kasvunäkymiä, mutta muistutti myös digitaalisuuden tärkeydestä. 

mbfkuopio2
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toi terveiset alueen yritätjille. Kuva: Hanna Tahvanainen/ELY


Tulevaisuudentutkija Markku Wilenius tarjosi kuulijoille pohdittavaa tulevaisuudesta. Wileniuksen puheenvuorossa käsiteltiin tulevaisuutta niin ympäristön kuin työn tulevaisuuden kannalta. Wilenius kysyi kuulijoilta ymmärrämmekö työn tulevaisuutta? Hän puhui muun muassa siitä, kuinka tulevaisuuden työpaikat syntyvät juuri Pk-yrityksiin, ja miten päätöksenteon tulee tukea sitä. Menestyksen avaimet löytyvät autonomisista tiimeistä, onnistuneesta vuorovaikutuksesta ja henkilöstön osallistamisesta, kaikki on tärkeää ottaa mukaan päätöksentekoon.

Katso koko Wileniuksen puheenvuoro täällä,  ja tutustu esitysmateriaaliin täällä.
Seuraava Made by Finland -seminaari Digiloikkaa ihmisen ehdoilla järjestetään Tampereella 24.10.

Ilmoittautuminen on käynnissä.

MBF_banneri_tampere

Palaa otsikoihin